Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Adaylarının İletişim İstekliliğini Yaratıcı Drama İle Anlamak: Sana Göre Ben Kimim?

31. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, Ankara, Turkey, 25 October 2023, pp.33-34

Eğitim Fakültelerindeki Zorunlu ve Seçmeli Meslek Bilgisi Derslerinin Ortak Verilmesi Üzerine Bir Değerlendirme

BÜYÜK ZAFERİN 100. YILI ANISINA 4. ULUSLARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 24 November 2022, pp.42

Öğretmen Adaylarının Eğitim Sistemindeki Sorunlara İlişkin Bakış Açılarını Yaratıcı Drama ile Anlamak

BÜYÜK ZAFERİN 100. YILI ANISINA 4. ULUSLARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 24 November 2022, pp.469

Öğretmen Adaylarına 21. Yüzyıl Becerilerinin Yaratıcı Drama İle Kazandırılması

The 7th INCSOS International Congress of Social Sciences, Baku, Azerbaijan, 02 June 2022, pp.67

Barış Manço Şarkılarında Söz Varlığı

XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Rize, Turkey, 14 October 2021

Okuma Tiyatrosu Tekniğinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerilerine Etkisi

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 10 April 2021, pp.96

Drama Yöntemiyle Türkçe Öğretimi

Asoscongres 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 October 2018, pp.53

Tam Okuma Modelinin Yazma Eğitimine ( Yazı Çölleşmesine) Etkisi

Asoscongres 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 03 May 2018

Books & Book Chapters

Türkçe Öğretiminde Temel Dil Berilerinin Drama İle Öğretilmesi: Deneyim İçinde Deneyim

in: Güncel Alan Eğitimi Araştırmaları V, EFENDİOĞLU Akın, t EROL Seda, Editor, Akademisyen Kitabevi AŞ, Ankara, pp.149-161, 2023

Veri Toplama Aracı Olarak Yaratıcı Dramayı Kullanmak: Fenodrama

in: Nitel Araştırma Süreci ve Uygulamaları, Bektaş Oktay, Şahin Tuğrul Gökmen, Editor, Asos Yayınevi, Elazığ, pp.248-291, 2023

A GENERAL OVERVIEW OF THE HISTORY OF TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

in: Conceptual Change Theories and Practice Examples in Education, KABADAYI Abdülkadir, ERASLAN Meriç, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.75-96, 2023

An Evaluation of The Use of Haldun Taner’s Story “On Ikiye Bir Var” in Teaching Turkish Language

in: Current Researches in Educational Sciences VII, BOZDAĞ Fatih Ünal, GÜNAYDIN Yusuf, Editor, Akademisyen Kitabevi AŞ, Ankara, pp.119-133, 2023

Gömülü Teori

in: Nitel Araştırma Süreci ve Uygulamaları, Bektaş Oktay, Şahin Tuğrul Gökmen, Editor, Asos Yayınevi, Elazığ, pp.107-125, 2023

Doküman

in: Nitel Araştırma Süreci ve Uygulamaları, Bektaş Oktay, Şahin Tuğrul Gökmen, Editor, Asos Yayınevi, Elazığ, pp.235-246, 2023

21. Yüzyıl Eğitiminde Değerler

in: 21. Yüzyılda Öğretmen Becerileri, Hasan AYDEMİR, Fatih Mehmet CİĞERCİ, Yalçın KARALI, Editor, NOBEL, Ankara, pp.291-303, 2022

Mehmet Kaplan ve Eğitim

in: Bilim Dünyasında Eğitim-I, Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem Yayınları, Ankara, pp.301-318, 2022

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA TİYATROSU TEKNİĞİNİN KULLANILASI

in: TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YENİ YÖNELİMLER, iLHAN ERDEM - SEDAT EROL, Editor, EĞİTEN KİTAP, Ankara, pp.135-148, 2021

SORULARLA TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DRAMA

in: SORULARLA TÜRKÇE EĞİTİMİ, ÖMER TUĞRUL KARA, Editor, ASOS YAYINLARI, Ankara, pp.367-390, 2021

Metrics

Publication

46

Project

2

Open Access

2