Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Liver transplantation for combined hepatocellular-cholangiocarcinoma.

3th Internatioanal Advanced Liver Pancreas Surgery Symposium, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019

New and different expanded criteria for liver transplantation in hepatocellular carcinoma: Malatya criteria

25th Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Toronto, Kanada, 15 - 18 Mayıs 2019, cilt.103, ss.421-422 identifier

New and different expanded criteria for liver transplantation in hepatocellular carcinoma: Malatya criteria

International Liver Trnasplantation Society Annual Congress 2019, Toronto, Kanada, 15 - 18 Mayıs 2019, ss.421-422

Hepatoselüler kanserde karaciğer nakli için yeni ve farklı genişletilmiş kriterler: Malatya kriterleri

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018