Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Problem Çözme Becerisinin Muhasebe Başarısına Etkisi

7TH INTERNATIONAL ERCIYES CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, 9 - 10 March 2022

Dış Paydaşların Üniversiteden Beklentilerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma: İnönü Üniversitesi Örneği

1st INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 September 2020, pp.624-641

DIŞ PAYDAŞLARIN KURUMSAL İMAJ ALGISI: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

1st INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 September 2020, pp.606-623

TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİM ALANINDA YAYINLANMIŞ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

I. Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, 10 - 12 October 2019

IFRS VE AAOIFI’NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: KAVRAMSAL BİR İNCELEME

III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET ve YÖNETİM SEMPOZYUMU, 10 - 12 October 2019, pp.451-459

Bağımsız Denetim Alanında Yayımlanmış Tezlerin Bibliyometrik Analizi

I. Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 12 October 2019

IFRS ve Aaoıfı’nin Karşılaştırmalı Analizi: Kavramsal Bir İnceleme”

III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION, Diyarbakır, Turkey, 10 - 12 October 2019

BEŞ BİN YILLIK MUHASEBE BELGESİ VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ARACI OLARAK MÜHÜRLER

I. Uluslararası Arslantepe Arkeoloji Sempozyumu, Malatya, Turkey, 4 - 06 October 2018

Bağımsız Denetim Geçiş Dönemi Eğitimlerinin Etkinliği: Bir Saha Araştırması

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi - III, Malatya, Turkey, 11 - 13 June 2015

Yönetsel Karar Verme Sürecinde Muhasebe Bilgi Sisteminin Rolü

International Turgut Ozal Congress on Business Economics and Political Science, 01 November 2013, pp.698-705

Rekabet Avantajı Sağlamada Değer Zinciri Analizinin Rolü

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE "BUSINESS ADMINISTRATION AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, Baku, Azerbaijan, 23 November 2012, pp.192-196

Books & Book Chapters

TMS 41’İN UYGULANMASININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

in: MUHASEBE, FINANS VE DENETIM ALANLARINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR 2, Aslan, Yakup; Özkan, Özgür, Editor, Efe Akademi Yayınları, pp.179-196, 2022

Use Of Particle Swarm Optimization in Profit Planning: The Case of an Accommodation Business

in: ADVANCES IN SOCIAL SCIENCES, SARIBAŞ Serap, Editor, Duvar Yayınları, pp.375-397, 2022

BORÇLANMA MALİYETLERİNİN TMS VE BOBİ FRS AÇISINDAN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

in: MUHASEBE VEFİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ÜZERİNE GÜNCEL UYGULAMALAR, Çemberlitaş, İbrahim, Editor, Sonçağ, pp.99-112, 2022

COVID 19 (KORONAVİRÜS) KAYGISININ MUHASEBE DERS BAŞARISINA ETKİSİ

in: PANDEMİ SÜRECİNDE MUHASEBE VE FİNANS, , Editor, Gazi Kitapevi, pp.417-426, 2021

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE YÖNELİK ALGI VE DÜŞÜNCELERİNİN KARAR AĞAÇLARI YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II Cilt 3, MUSTAFA METE, Editor, Gece Kitaplığı /, Ankara, pp.41-60, 2020

TÜRKİYE’DE MUHASEBE ALANINDA YAYIMLANMIŞTEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

in: İŞLETME YÖNETİMİNDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR (Strateji, Örgütsel Davranış, Pazarlama ve Muhasebe), Dr. Cafer Şafak EYEL Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜN, Editor, İKSAD, Ankara, pp.237-256, 2020

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNEYÖNELİK ALGI VE DÜŞÜNCELERİNİN KARAR AĞAÇLARIYÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

in: İktisadi ve İdari BilimlerdeTeori ve Araştırmalar IICilt 3, DOÇ. DR. MUSTAFA METE, Editor, Gece Kitaplığı, pp.41-60, 2020

Metrics

Publication

33

Project

2

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals