Araştırma Alanları

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 • Elektromanyetik

 • Elektriksel ve Manyetik Alanlar

 • Elektromanyetik Çevre ve Etkileşim

 • Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi

 • Temel İşlemler ve Termodinamik

 • Taşınım Olayları

 • Maden Mühendisliği ve Teknolojisi

 • Cevher Hazırlama

 • Cevher Zenginleştirme (Fiziksel İşlemler): Gravite, Ağırortam

 • Mühendislik ve Teknoloji