Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akut Solunum Yetmezliği Olan ve Mekanik Ventilatörde Takip Edilen Çocuk Hastalarda Eş Zamanlı Endtidal ve Kapiller Kangazı Karbondioksid Düzeylerinin Karşılaştırılması.

Uluslararası Katılımlı 16. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi ve 12. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 October 2019

Solunum Yetmezliği Olan Hastalarda Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijenasyon Tedavisinin Etkinliği.

Uluslararası Katılımlı 16. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 October 2019

D Vitamini Eksikliği için Üriner Kalsiyum Eşik Değeri Belirlenmesi.

2. İnönü İç Hastalıkları Kongresi, Malatya, Turkey, 19 - 20 April 2019

Adıyaman İlinde Hastaneye Yatan Süt Çocukluğu Dönemi Hastalarındaki Malnütrisyon Sıklığının Belirlenmesi

6. Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 18 April 2019

Brusellozun Serolojik Tanısında Brusella Coombs Jel Testi ile Diğer Yöntemlerin Karşılaştırılması

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 March 2019

IVIG Kullanimi Sonrasi Venöz Tromboz Gelişen Bir Olgu

6. Marmara Pediatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 February 2019

Atipik Klinik Bulgularla Başvuran Yabancı Cisim Aspirasyon Olgusu

15. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.5, pp.3-7

Ürtıker Tanısında Rutın Kan Tetkıklerı Ne Kadar Yararlı?

13. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Fethiye, Turkey, 20 - 23 April 2018

Höllük: Geleneksel Bir Uygulama

53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 14 - 18 May 2017

19 Günlük Yenidoğan Bebekte Tinea Korporis

25. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2017

Çocukluk Çağı Oftalmolojik Acillerin Epidemiyolojik Değerlendirilmesi

XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2016

Ailesel Akdeniz Ateşi tanısı konulan PFAPA sendromlu bir hasta

51. Türk Pediatri Kongresi, Turkey, 17 - 21 May 2015, vol.50, pp.98

Gözardı Edilen Bir Akut Batın Nedeni Alt Lob Pnömonisi

XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 8 - 19 April 2015, pp.68

Nörobrusellozise İkincil Abdusens Sinir Paralizisi

XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.67

Nadir Bir Bölgeden Yılan Isırması Olgusu

XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.68

Human Coronavirus NL63 Virüsüne Bağlı İlk İnfant Ölümü

XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.107 Sustainable Development

THE MEAN PLATELET VOLUME IN INFANTS WITHMECONIUM STAINED AMNIOTIC FLUID

The 5th Congress of the EUROPEAN ACADEMY OF PAEDIATRIC SOCIETIES, 17 - 21 October 2014, vol.99, pp.1444-145

IS VITAMIN D DEFICIENCY A RISK FACTOR FOR URINARY TRACT INFECTION IN CHILDREN

The 5th Congress of the EUROPEAN ACADEMY OF PAEDIATRIC SOCIETIES, 17 - 21 October 2014, vol.99, pp.2011-201

REFERENCE RANGES OF LIVER AND SPLEEN DIMENSIONS IN TERM INFANTS SONOGRAPHIC MEASUREMENTS

The 5th Congress of the EUROPEAN ACADEMY OF PAEDIATRIC SOCIETIES, 17 - 21 October 2014, vol.99, pp.491-492

Tiner Alımı Sonrası Gelişen Kimyasal Pnömonilerde Steroid Kullanımı

57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 30 October - 03 November 2013

Brusellozun Nadir Bir Klinik Bulgusu Akut Batın

57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 30 October - 03 November 2013

Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni Abdominal Epilepsi

57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 30 October - 03 November 2013

Books & Book Chapters

Fontanel Açıklığını Değerlendirme Becerisi

in: Hekimlikte Temel Uygulamalar Rehberi, Prof. Dr. Erdem Topal, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, pp.92-93, 2021

ATEŞLİ ÇOCUKTA ANTİPİRETİK TEDAVİSİ

in: Tıbbi Acillerde Tedavi Rehberi, Prof. Dr. Erdem Topal, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, pp.36-37, 2021

Dehidratasyon Tedavisi -çocuk-

in: Tıbbi Acillerde Tedavi Rehberi, Prof. Dr. Erdem Topal, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Malatya, pp.52-54, 2021

Akut İshal

in: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. Erdem Topal, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.221-226, 2020

Karın Şişliği ve Karında Kitle

in: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. Erdem Topal, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.257-260, 2020

Karın Ağrısı

in: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. Erdem Topal, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.249-256, 2020

Bulantı ve Kusma

in: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. Erdem Topal, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.233-238, 2020

Çocuk Hasta Güvenliği

in: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. Erdem Topal, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.239-244, 2020

Koronavirüs

in: Görsellerle Hastalıklar 2020, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.58, 2020

İnfantil Kolik

in: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. Erdem Topal, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.245-248, 2020

Ani Bebek Ölüm Sendromu

in: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. Erdem Topal, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.227-231, 2020

Çocuk Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi

in: Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi, Prof. Dr. Nilgün Bozbuğa, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.241-246, 2020

Vitamin Eksiklik ve Fazlalığından Korunma

in: Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Koruyucu Sağlık Rehberi, Cengiz Yakıncı, Habip Almiş, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.257-262, 2019

Demir Eksikliği Anemisinin Göz Üzerindeki Etkileri

in: Tıp Bilimlerinde Farklı Bakışlar, Ali Şimşek, Müslüm Toptan, Editor, İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.33-45, 2019

Pterjium ve Güncel Tedavisi

in: Tıp Bilimlerinde Farklı Bakışlar, Ali Şimşek, Müslüm Toptan, Editor, İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.63-86, 2019

Metrics

Publication

150

Citation (WoS)

90

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

96

H-Index (Scopus)

5

Project

1

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals