Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Does credit default swap spread affect the value of the Turkish LIRA against the U.S. dollar?

BORSA ISTANBUL REVIEW, cilt.17, sa.1, ss.1-9, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

RELATIONSHIP BETWEEN OIL PRICES AND EXCHANGE RATES: THE CASE OF ROMANIA

ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCH, cilt.48, sa.2, ss.245-256, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Merkezi Asya Türki Cumhuriyetlerinde Politik İstikrarın Makroekonomik Belirleyicileri

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.34, ss.127-142, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of credit default swap premiums on developing markets’ economies: The case of exchange rates

Theoretical and Applied Economics, cilt.4, sa.617, ss.235-252, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE MACROECONOMIC DETERMINANTS OF POLITICAL STABILITY IN TRANSITION ECONOMIES AFTER COLLAPSE OF SOVIET UNION

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.163-175, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Re-Visiting Fisher Effect for Fragile Five Economies

JOURNAL OF CENTRAL BANKING THEORY AND PRACTICE, cilt.7, sa.2, ss.203-218, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Validity of Efficiency and Compensation Hypothesis for G7 Countries

Ecoforum Journal, cilt.6, ss.46-58, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hysteresis of Unemployment: New Evidence from Romania

The Empirical Economics Letters, cilt.16, sa.1, ss.49-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relation Between Fiscal and Current Account Deficits: The Case of Fragile Five

Asian Journal of Economic Modelling, cilt.5, sa.3, ss.318-330, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Energy Consumption is a Determinant of Economic Growth in BRICS Countries or Not?

Asian Economic and Financial Review, cilt.7, sa.8, ss.823-835, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Testing the Feldstein-Horioka Puzzle in Transition Economies

Asian Journal of Economic Modelling, cilt.5, sa.4, ss.457-464, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Impacts of Credit Default Swaps on Volatility of the Exchange Rate in Turkey: The Case of Euro

INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES, cilt.4, sa.3, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Impacts of Credit Default Swaps on Volatility of the Exchange Rate in Turkey: The Case of Euro

INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES, cilt.4, sa.3, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Can Central Banks lead market interest rates Evidence from Turkey

Journal of Asian Development Studies, cilt.5, sa.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessing the Effect of Demand Monetary Policy and Exchange Rate Shocks on Economic Growth in Turkey

Journal of Asian Development Studies, cilt.5, sa.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Para Politikalarının Turizm Sektörü Üzerindeki Doğrudan Ve Dolaylı Etkileri Gelişmekte Olan Ülke Örnekleri

Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, sa.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sectoral Shıfts Hypothesıs Valıd In The Turkısh Economy

Ecoforum Journal, cilt.5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A CAUSALITY TEST ON THE GIBSON PARADOX IN TURKEY

Asian Economic and Financial Review, cilt.5, sa.10, ss.988-1002, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of Exchange Rate Pass Through with Asymmetric Causality Tests in Turkey

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.10, sa.2, ss.7-30, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Interest Rate and Exchange Rate Relationship in BRIC-T Countries

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.13, sa.2, ss.227-236, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Inflation Targeting for Turkey

International Conference on Emerging Markets Queries in Finance and Business (EMQFB), Bucharest, Romanya, 24 - 25 Ekim 2014, cilt.32, ss.861-869 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’de Fisher Etkisinin Geçerliliği: Doğrusal Ve Kayan Pencere Regresyonundan Kanıtlar

Para ve Finans Kavramları Üzerine İncelemeler, Esma Gültekin Tarla, Yavuz Özek, Editör, Ekin Yayınevi, ss.1-12, 2019