Scientific Activities

Jury Memberships

 • January 2023 Post Graduate

  Fırat Üniversitesi

  Post Graduate

 • April 2019 Post Graduate

  İnönü Üniversitesi

  4. Sınıf Öğrencilerinin Okul Kültürü Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

 • January 2019 Post Graduate

  İnönü Üniversitesi

  İlkokul ve ortaokul son sınıf öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin incelenmesi (Adıyaman ili örneği)

 • December 2018 Post Graduate

  Fırat Üniversitesi

  Sosyal Becerilerin Öğretimine Ve Sosyal Becerilerin Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklere Yönelik Öğretmen Görüşleri

Activities in Scientific Journals

 • 2020 - Continues International Game Interaction Journal (IGI Journal)

  First Editor

Scientific Refereeing

 • November 2022 EKEV AKADEMİ DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2021 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2021 Üniversite Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2019 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2019 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2019 Toplum Bilimleri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal