Education Information

Education Information

 • 2009 - 2021 Undergraduate

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Turkey

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Inonu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Bölümü/Sınıf Eğitimi, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Inonu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü/ Sınıf Öğretmenliği, Turkey

 • 2004 - 2011 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü/ Sınıf Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  İlkokul Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Geometri Alt Öğrenme Alanlarına İlişkin Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Oyun Temelli Öğretimin Etkisi

  Inonu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi

 • 2013 Postgraduate

  Mevlâna'nın Mensur Eserlerinde Değerler Eğitimi

  Inonu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü/ Sınıf Öğretmenliği

Foreign Languages

 • B1 Intermediate German

 • C1 Advanced English