Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Interpretation of the relationship of sacred with the place in Anatolian Landscapes

ECLAS 2023 LABYRINTH OF THE WORLD Landscape Crossroads, Brno, Czech Republic, 10 - 13 September 2023, pp.112

Ekosistem Servisleri Yaklaşımı ile Turizm Peyzajının Yönetimi

TÜCAUM 2022 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 October 2022

In-Situ Koruma Açısından BiyoKültürel Miras Olarak "Anıt Ağaçlar"

Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı, Turkey, 18 April 2019

Kentsel Dönüşümde Özgünlüğün Rolü/ The Role of Originality in Urban Transformation.

ISUEP2018 International Symposium on Urbanization and Environmental Problems: Change/ Transformation/ Originality, Eskişehir, Turkey, 28 June 2018

Books & Book Chapters