Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dye removal by dead biomass of newly isolated Pleurotus ostreatus strain

INDIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.17, ss.290-301, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DEVELOPMENT OF AN ATTITUDE SCALE TO MEASURE ATTITUDES TOWARDS ORGAN TRANSPLANTATION AND DONATION OF PRESERVICE TEACHERS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, cilt.17, ss.1005-1016, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The evaluation of low-cost biosorbents for removal of an azo dye from aqueous solution

WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL, cilt.26, ss.399-404, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Attitudes of university students towards biotechnology and its applications

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, ss.1501-1510, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

REMOVAL OF INDIGO CARMINE FROM AN AQUEOUS SOLUTION BY FUNGUS PLEUROTUS OSTREATUS

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, cilt.38, ss.51-57, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ENDOGENOUS POLYAMINE CONTENT IN THE WHITE ROT FUNGI Coriolus (Trametes) versicolor AND Funalia trogii

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.19, ss.1208-1212, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Use of various agricultural wastes for the removal of heavy metal ions

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION, cilt.34, ss.275-284, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adsorptive removal of textile dyes from aqueous solutions by dead fungal biomass

JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY, cilt.46, ss.3-9, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Removal of dyes from aqueous solution using various agricultural wastes as biosorbent

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.14, ss.1196-1201, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of synthetic and natural culture media on laccase production by white rot fungi

BIORESOURCE TECHNOLOGY, cilt.82, ss.215-217, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji, Genetik Mühendisliği ve Klonlama Kavramlarına ilişkin Algılarının İncelenmesi

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.14, ss.57-83, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Investigation of Preservice Teachers’ Epistemological Beliefs, Knowledge Levels and Attitudes regarding Organ Transplantation and Donation

Journal of Education in Science, Environment and Health, cilt.6, ss.53-64, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Malatya İli Örneği

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.68-78, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Bilim ve Bilim İnsanı Kavramlarına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Aracılığıyla İncelenmesi

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.204-225, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Bilgi Düzeyleri

Karaelmas Eğitim Biilimleri Dergisi, cilt.6, ss.25-39, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antibacterial Effect of Untreated and Treated (Decolorized) Dyes by Agricultural Wastes”,

American J. Biochem. Biotechnol, cilt.1, no.1, ss.50-53, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endüstriyel ve Tarımsal Atıkların Beyaz Çürükçül Fungusların Lakkaz Üretimine Etkisi 23 (2), 139-144 (1999).

Biyoteknoloji (Kükem) Dergisi, cilt.23, no.2, ss.139-144, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Treatment of Olive Oil Mill Wastewater with Fungi

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.23, no.2, ss.231-240, 1999 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Üstbilişsel Düşünme Becerileri, Biliş İhtiyacı ve Epistemolojikİnançların İncelenmesi

International Congress on Gifted and Talented Education (IGATE-2019), 1 - 03 Kasım 2019, cilt.1, ss.62-72

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ

VI th INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, cilt.1, ss.535-540

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Organ Nakli ve Bağışına Yönelik Tutumları: İnönü Üniversitesi Örneği

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.666 Creative Commons License

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistemolojik İnançları

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.662 Creative Commons License

8. Sınıf Öğrencilerinin Biyoteknolojiye İlişkin Bilgi Ve Tutumları

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1-2

Beyaz Çürükçül Fungusların Biyoteknolojik Önemi

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 30 Haziran 2006, ss.226

Kitap & Kitap Bölümleri

Genetik Kopyalama

Biyolojide Özel Konular, Cansu Filik İşcan,Semra İlhan, Editör, Lisans, İstanbul, ss.87-115, 2016