Prof. SİBEL KAHRAMAN


Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı


Research Areas: Life Sciences, Biotechnology, Environmental Biotechnology, Industrial Biotechnology, Microbial Biotechnology, Natural Sciences


Names in Publications: Sibel Şık , Sibel Şık Kahraman

Metrics

Publication

49

Citation (WoS)

345

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

254

H-Index (Scopus)

8

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

7

Thesis Advisory

11
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1994 - 1998

1994 - 1998

Doctorate

Inonu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Turkey

1992 - 1994

1992 - 1994

Postgraduate

Inonu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Turkey

1988 - 1992

1988 - 1992

Undergraduate

Inonu University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

1998

1998

Doctorate

Endüstriyel ve Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Olarak Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım

Inonu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

1994

1994

Postgraduate

Tarımsal Bir Atık Olan Pamuk Sapının Bio-Pulp Yönünden Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Inonu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Life Sciences

Biotechnology

Environmental Biotechnology

Industrial Biotechnology

Microbial Biotechnology

Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2013 - Continues

2013 - Continues

Professor

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

2008 - 2013

2008 - 2013

Associate Professor

Inonu University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

1999 - 2007

1999 - 2007

Assistant Professor

Inonu University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

1993 - 1999

1993 - 1999

Research Assistant

Inonu University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Managerial Experience

2018 - 2021

2018 - 2021

Head of Department

Inonu University, Eğitim Fakültesi

2018 - 2020

2018 - 2020

Head of Department

Inonu University, Eğitim Fakültesi

2014 - 2016

2014 - 2016

Vice Dean

Inonu University, Eğitim Fakültesi

2008 - 2014

2008 - 2014

Head of Department

Inonu University

Non Academic Experience

2013 - Continues

2013 - Continues

Profesör

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğr. Prog.

2007 - 2007

2007 - 2007

Doçent Doktor

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fak.

1999 - 2007

1999 - 2007

YardımcıDoçent Doktor

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fak.

1993 - 1999

1993 - 1999

Araştırma Görevlisi

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fak.

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Fen ve Teknoloji Kaynaklı Sorunlar

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Bilimi

Undergraduate

Undergraduate

Biyolojide Özel Konular

Undergraduate

Undergraduate

Biyoloji 3

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Bilimi

Undergraduate

Undergraduate

Biyolojide Özel Konular

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Bilimi

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Bilimi

Undergraduate

Undergraduate

ÇEVRE BİLİMİ

Undergraduate

Undergraduate

Biyolojide Özel Konular

Undergraduate

Undergraduate

BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Bilimi

Undergraduate

Undergraduate

Biyolojide Özel Konular

Undergraduate Minor

Undergraduate Minor

Fen Teknoloji Toplum V

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Bilimi

Undergraduate Minor

Undergraduate Minor

Fen Teknoloji Toplum V

Undergraduate

Undergraduate

Biyolojide Özel Konular

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Bilimi

Undergraduate

Undergraduate

Biyolojide Özel Konular

Undergraduate

Undergraduate

Biyolojide Özel Konular

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Bilimi

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Bilimi

Undergraduate

Undergraduate

Biyolojide Özel Konular

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Bilimi

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Bilimi

Advising Theses

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Üstbilişsel Düşünme Becerileri, Biliş İhtiyacı ve Epistemolojikİnançların İncelenmesi

Gürkan G., KAHRAMAN S.

International Congress on Gifted and Talented Education (IGATE-2019), 1 - 03 November 2019, vol.1, pp.62-72

2019

2019

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ

Gürkan G., KAHRAMAN S.

VI th INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, vol.1, pp.535-540

2018

2018

Farklı Branşlarda Öğretmenlerin Üstün Yetenekli Öğrencilerle İlgili Mitleri (Myths of Teachers in Different Branches on Gifted Students)

Gürkan G., KAHRAMAN S.

International Congress on Gifted and Talented Education, Malatya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.109-117

2018

2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistemolojik İnançları

Gürkan G., KAHRAMAN S.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.662 Creative Commons License

2018

2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Organ Nakli ve Bağışına Yönelik Tutumları: İnönü Üniversitesi Örneği

Gürkan G., KAHRAMAN S.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.666 Creative Commons License

2016

2016

8. Sınıf Öğrencilerinin Biyoteknolojiye İlişkin Bilgi Ve Tutumları

Öcal E., ŞAD S. N., KAHRAMAN S.

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1-2

2007

2007

Ölü Fungal Biyokütle ile Tekstil Boyalarının Giderimi

ASMA D., KAHRAMAN S., YEŞİLADA Ö., CİNG YILDIRIM S.

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Turkey, 10 September 2007, pp.268

2006

2006

Beyaz Çürükçül Fungusların Biyoteknolojik Önemi

YEŞİLADA Ö., APOHAN E., CİNG YILDIRIM S., BİRHANLI E., BORAN F., ASMA D., et al.

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 30 June 2006, pp.226

Books & Book Chapters

2016

2016

Genetik Kopyalama

Kahraman S.

in: Biyolojide Özel Konular, Cansu Filik İşcan,Semra İlhan, Editor, Lisans, İstanbul, pp.87-115, 2016


Congress and Symposium Activities

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

8 Sınıf Öğrencilerinin Biyoteknolojiye İlişkin Bilgi ve Tutumları.

Attendee

Muğla-Turkey

01 June 2015 - 01 June 2015

01 June 2015 - 01 June 2015

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Güncel Biyoteknolojik Gelişmelerle İlgili Biyoetik Görüşleri

Attendee

-Turkey

01 June 2015 - 01 June 2015

01 June 2015 - 01 June 2015

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Biyoteknoloji Bilgi Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma

Attendee

Ankara-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS BIOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS.

Attendee

Antalya-Turkey

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Üçlü Tutum Modeline Göre Ölçme Araçları Geliştirme

Attendee

-Turkey

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

8. Sınıf Öğrencilerinin Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları ile ilgili Görüşleri

Attendee

-Turkey

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ BİLGİ DÜZEYLERİ

Attendee

Adana-Turkey

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

Kadmiyum stresi altındaki Trametes (Coriolus) versicolor ve Funalia trogii'de poliamin ve lakkaz Üretimi

Attendee

İzmir-Turkey

01 June 2012 - 01 June 2012

01 June 2012 - 01 June 2012

Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin biyoteknoloji uygulamalarına yönelik tutumlarının belirlenmesi

Attendee

-Turkey

01 June 2012 - 01 June 2012

01 June 2012 - 01 June 2012

Fen ve Teknoloji öğretmenlerine yönelik biyoteknoloji tutum ölçeği geliştirme çalışması

Attendee

Niğde-Turkey

01 September 2010 - 01 September 2010

01 September 2010 - 01 September 2010

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Hakkındaki Düşünceleri

Attendee

-Turkey

01 June 2010 - 01 June 2010

01 June 2010 - 01 June 2010

Sentetik Kültüt Ortamında Üretilen Beyaz Çürükçül Funguslarda (Coriolus (Trametes) versicolor ve Funalia trogii) Serbest Polaimin Düzeylerinin Belirlenmesi

Attendee

Denizli-Turkey

01 July 2008 - 01 July 2008

01 July 2008 - 01 July 2008

Tarımsal atıklar ile renk giderimi öncesi ve sonrası çeşitli tekstil boyalarının antibakteriyel etkisi

Attendee

Trabzon-Turkey

01 September 2007 - 01 September 2007

01 September 2007 - 01 September 2007

Ölü Fungal Biyokütle ile Tekstil Boyalarının Giderimi. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Attendee

Malatya-Turkey

01 June 2006 - 01 June 2006

01 June 2006 - 01 June 2006

Beyaz Çürükçül Fungusların Biyoteknolojik Önemi

Attendee

Aydın-Turkey

01 June 2005 - 01 June 2005

01 June 2005 - 01 June 2005

Ağır Metal ve Boya Gideriminde Çeşitli Tarımsal Atıkların Biyosorbent Olarak Kullanımı

Attendee

Eskişehir-Turkey

01 June 2005 - 01 June 2005

01 June 2005 - 01 June 2005

Sentetik Tekstil Atık Suyunun/Tekstil Boyalarının Renginin Gideriminde ve Detoksifikasyonunda Fungus Kullanımı

Attendee

-Turkey

01 August 2003 - 01 August 2003

01 August 2003 - 01 August 2003

Funalia trogii’nin Lakkaz Üretim Yeteneğinin ve Renk Giderim Aktivitesinin Zeytinyağı Fabrikası Atık Suyu Ortamında Araştırılması

Attendee

Çanakkale-Turkey

01 September 2002 - 01 September 2002

01 September 2002 - 01 September 2002

Beyaz Çürükçül Fungusların Lignin Yıkım Kapasiteleri ve Lakkaz Aktivitelerinin Çeşitli Sentetik ve Doğal Kültür Ortamlarında Araştırılması

Attendee

-Turkey

01 September 2002 - 01 September 2002

01 September 2002 - 01 September 2002

Çeşitli Tekstil Boyalarının Renginin Gideriminde Beyaz Çürükçül Fungus Kullanımı

Attendee

Malatya-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 345

h-index (WOS): 9

Jury Memberships

February-2022

February 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Adıyaman Üniversitesi

January-2022

January 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Adıyaman Üniversitesi

December-2021

December 2021

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Erciyes Üniversitesi

August-2021

August 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Bartın Üniversitesi

May-2021

May 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Inonu University

March-2020

March 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

October-2019

October 2019

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Inonu University

March-2019

March 2019

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Inonu University

March-2019

March 2019

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Inonu University

October-2018

October 2018

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Inonu University

March-2016

March 2016

Associate Professor Exam

ASİL JÜRİ - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

October-2015

October 2015

Associate Professor Exam

ASİL JÜRİ - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ