Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Attitudes of university students towards biotechnology and its applications

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, no.3, pp.1501-1510, 2012 (SCI-Expanded) identifier identifier

Use of various agricultural wastes for the removal of heavy metal ions

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION, vol.34, pp.275-284, 2008 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Removal of dyes from aqueous solution using various agricultural wastes as biosorbent

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.14, pp.1196-1201, 2005 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Biyoteknoloji Eğitimi Alanındaki Makalelerin Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Analizi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.2460-2483, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Bilimsel Okuryazarlık Alanında Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi

Inonu University Journal of the Graduate School of Education, vol.8, no.16, pp.16-43, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisi Kavramı ile ilgili Bilişsel Yapıları

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.14, pp.42-55, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation of Preservice Science Teachers' Perceptions about Biotechnology, Genetic Engineering and Cloning Concepts

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), vol.14, no.1, pp.57-83, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Bilgi Düzeyleri

Karaelmas Eğitim Biilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.25-39, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Antibacterial Effect of Untreated and Treated (Decolorized) Dyes by Agricultural Wastes”,

American J. Biochem. Biotechnol, vol.1, no.1, pp.50-53, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Treatment of Olive Oil Mill Wastewater with Fungi

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.23, no.2, pp.231-240, 1999 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Üstbilişsel Düşünme Becerileri, Biliş İhtiyacı ve Epistemolojikİnançların İncelenmesi

International Congress on Gifted and Talented Education (IGATE-2019), 1 - 03 November 2019, vol.1, pp.62-72

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ

VI th INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, vol.1, pp.535-540

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Organ Nakli ve Bağışına Yönelik Tutumları: İnönü Üniversitesi Örneği

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.666 Creative Commons License

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistemolojik İnançları

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.662 Creative Commons License

8. Sınıf Öğrencilerinin Biyoteknolojiye İlişkin Bilgi Ve Tutumları

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1-2

Books & Book Chapters

Genetik Kopyalama

in: Biyolojide Özel Konular, Cansu Filik İşcan,Semra İlhan, Editor, Lisans, İstanbul, pp.87-115, 2016