Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Dye removal by dead biomass of newly isolated Pleurotus ostreatus strain

INDIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.17, no.2, pp.290-301, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The evaluation of low-cost biosorbents for removal of an azo dye from aqueous solution

WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL, vol.26, no.3, pp.399-404, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Attitudes of university students towards biotechnology and its applications

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, no.3, pp.1501-1510, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

REMOVAL OF INDIGO CARMINE FROM AN AQUEOUS SOLUTION BY FUNGUS PLEUROTUS OSTREATUS

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, vol.38, no.3, pp.51-57, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

ENDOGENOUS POLYAMINE CONTENT IN THE WHITE ROT FUNGI Coriolus (Trametes) versicolor AND Funalia trogii

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.19, no.6, pp.1208-1212, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier

Use of various agricultural wastes for the removal of heavy metal ions

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION, vol.34, pp.275-284, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Adsorptive removal of textile dyes from aqueous solutions by dead fungal biomass

JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY, vol.46, no.1, pp.3-9, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Removal of dyes from aqueous solution using various agricultural wastes as biosorbent

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.14, pp.1196-1201, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of synthetic and natural culture media on laccase production by white rot fungi

BIORESOURCE TECHNOLOGY, vol.82, no.3, pp.215-217, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Investigation of Preservice Science Teachers' Perceptions about Biotechnology, Genetic Engineering and Cloning Concepts

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), vol.14, no.1, pp.57-83, 2020 (National Refreed University Journal)

The Investigation of Preservice Teachers’ Epistemological Beliefs, Knowledge Levels and Attitudes regarding Organ Transplantation and Donation

Journal of Education in Science, Environment and Health, vol.6, no.1, pp.53-64, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Malatya İli Örneği

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.12, pp.68-78, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of pre-service science teachers’ argumentation skills, knowledge levels and attitudes regarding organ transplantation and donation

European Journal of Educational Research, vol.8, no.2, pp.545-558, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Öğretmen Adaylarının Bilim ve Bilim İnsanı Kavramlarına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Aracılığıyla İncelenmesi

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.204-225, 2018 (Other Refereed National Journals)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Bilgi Düzeyleri

Karaelmas Eğitim Biilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.25-39, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antibacterial Effect of Untreated and Treated (Decolorized) Dyes by Agricultural Wastes”,

American J. Biochem. Biotechnol, vol.1, no.1, pp.50-53, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Endüstriyel ve Tarımsal Atıkların Beyaz Çürükçül Fungusların Lakkaz Üretimine Etkisi 23 (2), 139-144 (1999).

Biyoteknoloji (Kükem) Dergisi, vol.23, no.2, pp.139-144, 1999 (Other Refereed National Journals)

Treatment of Olive Oil Mill Wastewater with Fungi

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.23, no.2, pp.231-240, 1999 (Journal Indexed in ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Üstbilişsel Düşünme Becerileri, Biliş İhtiyacı ve Epistemolojikİnançların İncelenmesi

International Congress on Gifted and Talented Education (IGATE-2019), 1 - 03 November 2019, vol.1, pp.62-72

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ

VI th INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, vol.1, pp.535-540

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Organ Nakli ve Bağışına Yönelik Tutumları: İnönü Üniversitesi Örneği

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.666 Creative Commons License

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistemolojik İnançları

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.662 Creative Commons License

8. Sınıf Öğrencilerinin Biyoteknolojiye İlişkin Bilgi Ve Tutumları

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1-2

Beyaz Çürükçül Fungusların Biyoteknolojik Önemi

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 30 June 2006, pp.226

Books & Book Chapters

Genetik Kopyalama

in: Biyolojide Özel Konular, Cansu Filik İşcan,Semra İlhan, Editor, Lisans, İstanbul, pp.87-115, 2016