Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2004 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri / Eğitim Planlaması Ve Ekonomisi , Türkiye

 • 1993 - 1996 Yüksek Lisans

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Türkiye

 • 1989 - 1993 Lisans

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Doktora

  Türkiye'de Üniversite özerkliğinin Mali, Akademik ve Yönetsel Boyutlarıyla Devlet ve Vakıf Üniversiteleri için Betimlenmesi

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Planlaması Ve Ekonomisi

 • 1996 Yüksek Lisans

  Türkiye Eğitim Sisteminde Denetim e Denetmen Yetiştirme Sürecinin Analizi

  İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi Ve Denetimi

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce