Education Information

Education Information

 • 1996 - 2004 Doctorate

  Ankara University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri / Eğitim Planlaması Ve Ekonomisi , Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Türkiye'de Üniversite özerkliğinin Mali, Akademik ve Yönetsel Boyutlarıyla Devlet ve Vakıf Üniversiteleri için Betimlenmesi

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Planlaması Ve Ekonomisi

 • 1996 Postgraduate

  Türkiye Eğitim Sisteminde Denetim e Denetmen Yetiştirme Sürecinin Analizi

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi Ve Denetimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English