Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Decision-making as a Predictor of Problem-solving Skills in 5-6-year-old Children

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, sa.19, ss.25-35, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Okul Öncesi Eğitimin İlkokul Sürecindeki Sosyal Davranışlara Yansıması

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, sa.24, ss.906-917, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VALIDITY and RELIABILITY STUDY OF THE SCALE FOR EMOTIONAL ABUSE POTENTIAL OF PARENTS WITH CHILDREN AGED 3 TO 6

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.10, ss.354-366, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

I Can Draw a Scientist Whom I Imagined

NEUROQUANTOLOGY, cilt.17, sa.3, ss.1-8, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı DeğişkenlerAçısından İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.151-167, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of science and mathematics activities in preschool education

Research in Pedagogy, cilt.8, sa.1, ss.111-122, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının çocukluk dönemi istismar yaşantılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, sa.67, ss.982-996, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karar verme becerileri eğitim programının okul öncesi dönem çocuklarının karar verme becerileri üzerindeki etkisi.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.230-244, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Çocuk İhmali ve İstismarı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.434-443, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of Actıvıty Based Self-Care Educatıon On Pre-School Chıldren’xxs Self -Care Skılls

INTERNATIONAL JOURNALOF CURRENT RESEARCH, cilt.10, sa.1, ss.64547-64552, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul öncesi öğretmenlerinin farklılıklara saygı eğitimi konusundaki görüşlerinin incelenmesi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, sa.65, ss.91-102, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenlerinin İlkokula Hazırlık Sürecinde Okul Öncesi Eğitimden Beklentileri

Yaşadıkça Eğitim, cilt.31, sa.2, ss.11-22, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

3-6 Yaş Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Resimli Çocuk Kitabı Seçimi Ölçütlerinin İncelenmesi

Ekev Akademi Dergisi, cilt.21, sa.71, ss.315-326, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstismar Farkındalık Ölçeği Ebeveyn Formu: Ölçek Geliştirme Çalışması

Akademik Bakış Dergisi, sa.62, ss.173-185, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AMERİKA’DA UYGULANAN DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.503-520, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının çocukluk çağı örselenmeleri ile psikolojik belirti düzeylerinin incelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.191-208, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocuklarına verilen değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.37, ss.50-72, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

4-6 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin İstismar Düzeylerinin Kadının Çalışması ve Algılanan Cinsiyet Rolleri ile Olan İlişkisinin İncelenmesi.

The Journal of International Social Research, cilt.10, sa.48, ss.510-516, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Annelerin İstismar Potansiyellerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ege Eğitim Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.425-441, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reliability and Validity of the Decision making Skills Instrument for Children

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, sa.12, ss.197-203, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preschool Children s School Readiness

İnternational Education Studies, cilt.10, sa.1, ss.144-154, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

An Experimental Study on DevelopmentCritical Thinking Skills via Educational Drama as a Teaching Method

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, sa.3, ss.12-21, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Social Competence and Temperament of Pre SchoolChildren s

Journal of Education and Learning, cilt.5, sa.4, ss.133-140, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Qualitative Research on Active Learning Practices in Pre schoolEducation

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, sa.9, ss.232-239, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Improving the Perception of Self Sufficiency towards Creative Drama

European Journal of Educational Research, cilt.5, sa.3, ss.101-108, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mental Images towards the Concept of Drama

Journal of Education and Practice, cilt.7, sa.11, ss.72-78, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Ögretmen Adaylarının Empatik Becerileri ve KararsızlıkBecerlerinin Bazı Degiskenlere Göre Incelenmesi

The Journal of Academic Social Sciences, cilt.3, sa.19, ss.148-158, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

4 4 4 Düzenlemesinin Okul ÖncesiEgitim Üzerindeki Etkilerinin Incelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.219-234, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Ögretmen Adaylarının Yaratıcılıga IliskinAlgıları Metafor Analizi Örnegi

The Journal of International Educational Sciences, cilt.2, sa.3, ss.138-147, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karar Verme Stilleri Arastırmaları 2009 2013 Yılları ArasındakiYüksek Lisans Tezlerinin Incelenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.4, sa.34, ss.319-329, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerin Utangaçlık Düzeylerinin Anne babaTutumları ve Bazı Degiskenler Açısından Incelenmesi

The Journal of Academic Social ScienceStudies, cilt.2, sa.32, ss.513-525, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reggio Emilia Yaklasımı Üzerine Bir Çalısma

Abant Izzet BaysalÜniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.237-246, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Zihinsel İmgeler

V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2 - 05 Mayıs 2018

Okul öncesi eğitimde kullanılan özel öğretim yöntemleri ve etkin öğrenme

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 Nisan 2018

Öğretmenlerin Çocuk İhmali Ve İstismarı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

IV. International Eurasıan Educational Research Congress, 11 - 14 Mayıs 2017

Investigation of the presevice teachers social skills in terms of some variables

İnternational Conference on Research ın Education and Science, 18 - 21 Mayıs 2017

Investigation of the presevice teachers childhood traumas in terms of some variables.

İnternational Conference on Research ın Education and Science, 18 - 21 Mayıs 2017

Examination of Postgraduate Thesis Within The Field of Gifteds: Content Analysis Study

International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, 4 - 06 Mayıs 2017

Üstün Yetenekli Çocuklarda Kaygı Düzeyinin Aile Ortamı Açısından Değerlendirilmesi

3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2012, ss.244-251

Kitap & Kitap Bölümleri

Abuse of Children with Disabilities

Current Trends İn Special Education, Karabulut, R., Sardohan, E.,Aral, N., Editör, Sra, Klapedia, ss.117-134, 2019

Hasta Çocuklarım Ruhsal Özellikleri

Çocuk ve Hastane, Emre, O., Ulutaş, A., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.147-150, 2019

Matematik Eğitim Programları

Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi, Burcu DURMAZ, Editör, PEGEM AKADEMİ, ss.57-71, 2019

Active Learning Methods Used In Preschool Education

Educational Science, Oğuz KUTLU, Editör, Akademısyen Publısher, Ankara, ss.19-30, 2018

Erken Çocuklukta Açık Oyun Alanları

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, İlkay Ulutaş, Serap Demiriz, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.394-412, 2018

Sosyal Becerilere Genel Bakış

Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi, Elif SAZAK, Editör, Pegem Akademi, ss.3-29, 2018

Çocuk Cinselliği ve Cinsel Eğitim

Cinsel Sağlık, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN, Editör, Nobel Tıp, İstanbul, ss.163-172, 2018

Kore de Erken Çocukluk Eğitimi

Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi, Aydoğan, Yasemin, Editör, Nobel, ss.303-308, 2017

Oyun Kuramları

Okul Öncesi Eğitimde Oyun, ULUTAŞ, Ayşegül, Editör, Eğiten Kitap, 2016

Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Arslan, EMEL, Editör, Eğiten Kitap, ss.173-191, 2015