Araştırma Alanları

 • Kimya

 • İnorganik Kimya

 • Biyoinorganik Kimya

 • Kataliz

 • Koordinasyon Kimyası

 • Metal karben kompleksleri

 • Metal olefin kompleksleri

 • Metaller

 • Nanokümeler

 • Organometalik Kimya

 • Yeni Ligandlar

 • Temel Bilimler