Publications & Works

Articles Published in Other Journals

GELENEKSEL OYUN KÜLTÜRÜNDE YER ALAN TOPAÇ OYUNU VE ÇEŞİTLERİ

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-12, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

What makes life worth living?”: divers’ experiences on recreational cave diving and sense of well-being

International Journal of Life Science and Pharma Research, vol.14, pp.7-11, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Examination of sports science faculty students' attitudes towards online learning by different variables

PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS, vol.25, no.4, pp.212-220, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Why i became a camp leader: insider views of camp leader candidates

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.22, no.3, pp.423-430, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Investigation of the Self-Efficacy Levels of Camp leaders Working in the Youth Camps

Asian Journal of Education and Training, vol.6, no.2, pp.278-283, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Leisure and SCUBA diving safety tips during and after COVID-19

COGENT SOCIAL SCIENCES, vol.6, no.1, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Determination of the Physical Activity Levels of Midwifery Students

International Journal of Law, Education, Social and Sports Studies, vol.4, no.4, pp.39-46, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Determination of Smoking Habits of the Leaders Who Served in Youth Camps

International journal of Science Culture and Sport, vol.4, no.3, pp.804-810, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Evaluation of Communication Skills of the Camp Leaders Who Served in Youth Camps

International Journal of Contemporary Educational Studies, vol.2, no.2, pp.232-238, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

GENÇLİK MERKEZLERİNE ÜYE OLAN GENÇLERİN ATILGANLIKDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-9, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal İçerme Aracı Olarak Savunma Sanatları: Serbest Zaman Etkinliğine Yönelik Derinlemesine Görüşler

Internatıonal Conference on Social Sciences and Humanıtıes-II, KIEV, Ukraine, 27 - 29 September 2019, pp.17-19 Sustainable Development

A Thematıc Analysis of Insider Views of Business Organizatıons towards Sports Sponsorship

Internatıonal Congress on Vocatıonal and Technical Sciences, KAHİRE, Egypt, 24 - 27 January 2019, pp.386

Getting Inspired By Success Story of the Turkish Amputee Football National Team

XI. International Congress of Educational Research, KRAKOV, Poland, 17 - 19 September 2018, pp.74

Geleneksel Oyun Kültüründe Yer Alan Topaç Oyunu ve Çeşitleri

World Congress of Sport Sciences Researches, 23 - 26 November 2017, pp.112-113

Focusing on Integration Point of Mixed Methods Research in Sports

4th Bangkok International Conferance on Social Science & Humanities (ICSSH), Bangkok, Thailand, 21 - 22 November 2017, pp.24-25

The Determınatıon Of Opınıons Of Trıathlon Athletes On Dopıng And Antı-Dopıng Matters

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND PHYSICAL THERAPY, Elazığ, Turkey, 18 November - 20 October 2017, pp.65

Neden Kamp Lideri Oldum?

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.25

Zirveye Tırmanış: Atletizm Türk Milli Takım Sporcularının Başarı Hikâyeleri

2. Uluslararası Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, Antalya, Turkey, 19 October - 22 November 2017, pp.16

Relationship between Leadership Effectiveness and Work Alienation of Male Youth Leaders in Turkey

8th International Conference on Learning, Education and Pedagogy (LEAP), 18 - 19 December 2016

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi

International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, 13 - 15 October 2016

Determınatıon Of Attıtudes And Opınıons Of Trıathlon Athletes Regardıng Dopıng As A Moral Issue

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.66

Books & Book Chapters

COVİD 19’UN SPOR ORGANİZASYONLARINA ETKİSİ

in: MULTİSPORTİF ARAŞTIRMALAR – 3: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA FARKLI YAKLAŞIMLAR, ALİ TEKİN, YALIN AYGÜN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.17-36, 2021

Eğitimde Su Okuryazarlığı

in: Eğitimde Okuryazarlık Becerileri - III, Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.220-232, 2021

SPOR TURİZMİ ETKİNLİKLERİNİN EKONOMİK ÇEVRESEL ve KÜLTÜREL ETKİLERİ

in: MULTİ SPORTİF ARAŞTIRMALAR: 6 FARKLI YAKLAŞIM, GÜNDOĞDU CEMAL, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.21-36, 2021

TÜRKİYE’DEKİ PROFESYONEL FUTBOL KULÜPLERİNİN EKONOMİK YÖNETİMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: MULTİ SPORTİF ARAŞTIRMALAR-2: 7 FARKLI YAKLAŞIM, GÜNDOĞDU CEMAL, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.123-141, 2021

Şirketlerin Spor Sponsorluğuna Yönelik Biliş Düzeylerinin Tematik Analizi

in: Spor Bilimlerinde Güncel Çalışmalar, Mehmet Ilkım, Özgür Karataş, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.131-144, 2019

GENÇLIK KAMPLARINDA GÖREVYAPAN PROGRAM SORUMLULARININÖZ KENDILIK DÜZEYLERININİNCELENMESI

in: Spor Bİlimleirnde AKademik Yaklaşımlar, ŞAHİN Süleyman, ÖZALTAŞ Hüseyin Nazip., Editor, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Ankara, pp.169-182, 2019

LEADERSHIP EFFECTIVENESS AND WORKALIENATION OF MALE YOUTH LEADERS:A CORRELATIONAL RESEARCH

in: Recent Advances in Social Sciences, Recep Efe, Irina Koleva, Münir Öztürk, Ramiz Arabacı, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.428-436, 2019