Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE VE ABD SPOR SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KARADENIZ 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Rize, Turkey, 17 December 2022

TÜRKİYE VE AVUSTRALYA SPOR SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KARADENIZ 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Rize, Turkey, 17 December 2022

COMPARISON OF SPORTS MANAGEMENT STRUCTURE: THE EXAMPLE OF TURKEY- ITALY

2. International Black Sea Modern Scientific Research Congress, Rize, Turkey, 21 December 2022

Sosyal İçerme Aracı Olarak Savunma Sanatları: Serbest Zaman Etkinliğine Yönelik Derinlemesine Görüşler

Internatıonal Conference on Social Sciences and Humanıtıes-II, KIEV, Ukraine, 27 - 29 September 2019, pp.17-19 Sustainable Development

A Thematıc Analysis of Insider Views of Business Organizatıons towards Sports Sponsorship

Internatıonal Congress on Vocatıonal and Technical Sciences, KAHİRE, Egypt, 24 - 27 January 2019, pp.386

Getting Inspired By Success Story of the Turkish Amputee Football National Team

XI. International Congress of Educational Research, KRAKOV, Poland, 17 - 19 September 2018, pp.74

Geleneksel Oyun Kültüründe Yer Alan Topaç Oyunu ve Çeşitleri

World Congress of Sport Sciences Researches, 23 - 26 November 2017, pp.112-113

Focusing on Integration Point of Mixed Methods Research in Sports

4th Bangkok International Conferance on Social Science & Humanities (ICSSH), Bangkok, Thailand, 21 - 22 November 2017, pp.24-25

The Determınatıon Of Opınıons Of Trıathlon Athletes On Dopıng And Antı-Dopıng Matters

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND PHYSICAL THERAPY, Elazığ, Turkey, 18 November - 20 October 2017, pp.65

Neden Kamp Lideri Oldum?

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.25

Zirveye Tırmanış: Atletizm Türk Milli Takım Sporcularının Başarı Hikâyeleri

2. Uluslararası Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, Antalya, Turkey, 19 October - 22 November 2017, pp.16

Relationship between Leadership Effectiveness and Work Alienation of Male Youth Leaders in Turkey

8th International Conference on Learning, Education and Pedagogy (LEAP), 18 - 19 December 2016

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi

International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, 13 - 15 October 2016

Determınatıon Of Attıtudes And Opınıons Of Trıathlon Athletes Regardıng Dopıng As A Moral Issue

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.66

Books & Book Chapters

TÜRKİYE’DEKİ PROFESYONEL FUTBOL KULÜPLERİNİN EKONOMİK YÖNETİMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: MULTİ SPORTİF ARAŞTIRMALAR-2: 7 FARKLI YAKLAŞIM, GÜNDOĞDU CEMAL, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.123-141, 2021

Eğitimde Su Okuryazarlığı

in: Eğitimde Okuryazarlık Becerileri - III, Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.220-232, 2021

SPOR TURİZMİ ETKİNLİKLERİNİN EKONOMİK ÇEVRESEL ve KÜLTÜREL ETKİLERİ

in: MULTİ SPORTİF ARAŞTIRMALAR: 6 FARKLI YAKLAŞIM, GÜNDOĞDU CEMAL, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.21-36, 2021

Eğitimde Su Okuryazarlığı

in: Eğitimde Okuryazarlık Becerileri - III, KOÇOĞLU Erol, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.1-10, 2021

COVİD 19’UN SPOR ORGANİZASYONLARINA ETKİSİ

in: MULTİSPORTİF ARAŞTIRMALAR – 3: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA FARKLI YAKLAŞIMLAR, ALİ TEKİN, YALIN AYGÜN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.17-36, 2021

Şirketlerin Spor Sponsorluğuna Yönelik Biliş Düzeylerinin Tematik Analizi

in: Spor Bilimlerinde Güncel Çalışmalar, Mehmet Ilkım, Özgür Karataş, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.131-144, 2019

LEADERSHIP EFFECTIVENESS AND WORKALIENATION OF MALE YOUTH LEADERS:A CORRELATIONAL RESEARCH

in: Recent Advances in Social Sciences, Recep Efe, Irina Koleva, Münir Öztürk, Ramiz Arabacı, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.428-436, 2019

GENÇLIK KAMPLARINDA GÖREVYAPAN PROGRAM SORUMLULARININÖZ KENDILIK DÜZEYLERININİNCELENMESI

in: Spor Bİlimleirnde AKademik Yaklaşımlar, ŞAHİN Süleyman, ÖZALTAŞ Hüseyin Nazip., Editor, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Ankara, pp.169-182, 2019

Metrics

Publication

53

Project

15

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals