Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2004 Doktora

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr), Türkiye

 • 1996 - 1998 Yüksek Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1989 - 1994 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Doktora

  Din-bilim ilişkisi bağlamında evrenin birliği ve çokluğu sorunu

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr)

 • 1998 Yüksek Lisans

  Din-bilim ilişkisi bağlamında evrenin yaratılışı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)