Education Information

Education Information

 • 1998 - 2004 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr), Turkey

 • 1996 - 1998 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1989 - 1994 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Din-bilim ilişkisi bağlamında evrenin birliği ve çokluğu sorunu

  Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr)

 • 1998 Postgraduate

  Din-bilim ilişkisi bağlamında evrenin yaratılışı

  Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)