Publications & Works

Articles Published in Other Journals

RESİM GİBİ FOTOĞRAF

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi , vol.6, no.1, pp.168-174, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

FOTOĞRAF TEMELLİ SANAT ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ulakbilge Dergisi , vol.6, no.20, pp.85-99, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

FOTOĞRAFIN SANAT SERÜVENİ

IDIL SANAT VE DIL DERGISI , vol.3, no.14, pp.159-172, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Postmodernizm ve Fotograf

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) , vol.12, no.46, pp.255-263, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“ARADA” BİR SANATÇI: SAYGUN DURA

AKDENİZ ZİRVESİ 8. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 19 November 2022

FÜTÜRİZM SANAT AKIMINDA KRONOFOTOGRAFİK YAKLAŞIMLAR

AKDENİZ ZİRVESİ 8. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 20 November 2022

ÇAĞDAŞ SANATTA KOLAJ

ULUSAL İZMİR KÜLTÜRVE SANAT KONGRESİ, 17 November 2022

FOTOĞRAF SANATINDA DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR

4.ULUSLARARASI GÖBEKLİ TEPE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 7 - 08 October 2022

POP SANAT VE FOTOĞRAF

4.ULUSLARARASI GÖBEKLİ TEPE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 07 October 2022

ENGEL TANIMAYAN RESSAMLAR

TOKAT I. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Tokat, Turkey, 21 August 2022

İLKOKUL 2.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ÇASEY’İN UYGULANMASINA DAYALI DURUM ÇALIŞMASI

5. ULUSLARARASI BİLTEK BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, 03 December 2021

Çağdaş Sanatta Göç Teması: Şükran Moral Örneği

ULUSLARARASI İLETİŞİM ve SANAT SEMPOZYUMU, 04 September 2021

TUNA AKÇAY’IN ‘HALİL VE İBRAHİM’ FOTOĞRAFININ ELEŞTİREL ÇÖZÜMLEMESİ

10. ULUSLARARASI KÜLTÜRVE MEDENİYET KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 11 August 2021

RESİM gibi Fotoğraf

4.Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 29 February - 01 March 2020

Yeni Dışavurumculuk ve Fotoğraf:Anselm Kiefer, Arnulf Rainer

4.Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 29 February - 01 March 2020

Fotoğraf ve Bellek: Shimon Attie, Marcelo Brodsky

2.Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi, 19 - 21 April 2018

Şahin Kaygun And Fantastic Vıews Of Life Impressions.

I.Uluslararası Türk Kültür-Sanat-Dil-Edebiyat Araştırmaları Kongresi, New York, United States Of America, 15 - 18 August 2017

Sanatta Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sıra Dışı Performanslarıyla Orlan.

Uluslar arası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.22-23

Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Resimlerinin Analizinde Gösterge Bilimsel Bir Yaklaşım.

Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017

Çağdaş Sanatta Kadraja Sığmayan Fotoğraf

Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017

Zihinsel Engelli Çocukların Eğitiminde Görsel Sanatlardan Yararlanma Konusunda Öğretmen Görüşleri

Fırat Üniversitesi, 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016

Fotorealizmin Fotoğrafla Yüzleşmesi

İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Uluslar arası Sanat Sempozyumu ve Sergisi, Malatya, Turkey, 15 - 17 October 2015, vol.6, pp.83-90

Zihinsel Engelli Bireylerde Görsel Sanatlar Eğitiminin Önemi

24.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde, Turkey, 16 - 18 April 2015

“Barış Kavramının Çocuk Resimlerine Yansıma Şekilleri”

V.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013

“Görsel Sanatlar Eğitiminde Sanat Eleştirisi Öğretiminin Önemi”

V.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013

“Yaşayan Sanat D Grubu: Nurullah Berk Örneği”,

IFAS, Uluslararasi Güzel Sanatlar Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 - 22 October 2011, pp.140-144

İlköğretim Görsel Sanatlar Dersinde Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminin Uygulanmasının Önemi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop, Turkey, 1 - 03 October 2012

“Müzeler Yoluyla Sanat Eğitimi”

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop, Turkey, 1 - 03 October 2012

“Bireyin Toplumsallaşma Sürecinde Sanat Eğitiminin Önemi”

Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman, Turkey, 18 - 20 April 2012

“Eylem Alanı Olarak Kadın Bedeni: Marına Abramovıç”

4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın:Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, Malatya, Turkey, 4 - 06 May 2011, vol.1, pp.21-28

Diyarbakır’daki Geleneksel El Sanatları Örneklerinden Hasır Bilezik Üzerine İncelemeler

2.Geleneksel Diyarbakır El Sanatları Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 31 May - 01 June 2007

“Diyarbakır Arkeoloji Müzesindeki El Sanatları Örnekleri Üzerine İncelemeler”

I. Geleneksel El Sanatları Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 16 - 17 November 2006

Metrics

Publication

50

Project

1

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals