General Information

Institutional Information: Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-Iş Eğitimi
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Art, Painting, Plastic Arts

Metrics

Publication

58

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

1981 doğumlu olan Derya Şahin, 2003 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Öğretmenliği lisans programından mezun olmuştur. 2008 yılında aynı üniversitenin yüksek lisans programını, 2012 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik programını tamamlamıştır. Şu an İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-iş Öğrt. Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yapan Şahin, ulusal ve uluslar arası birçok sergiye ve bilimsel etkinliklere katılmıştır.