Üniversite Öğrencilerinin Reklam Okuryazarliği Üzerine Bir Çalişma


Çalışkan S., Baytimur T.

International Journal of Social Science, vol.2, no.3, pp.27-44, 2019 (Peer-Reviewed Journal)