Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Approach to Diabetic Foot

Obesity and Diabetes Research , vol.1, no.1, pp.1-2, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HemĢirelik Öğrencilerinin Akılcı Ġlaç Kullanımı Ġle Ġlgili Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi

1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi (I. İnternational Palliative Care Congress), 4 - 06 October 2019

Obezite ve Tarçının Etkileri: Sistematik Derleme

1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi (I. İnternational Palliative Care Congress), 4 - 06 October 2019 Sustainable Development

DİYABETİK NÖROPATİDE ETKİNLİĞİ ÇALIŞILAN BİTKİLER İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE YAPILANARAŞTIRMALARA GENEL BİR BAKIŞ

GEVHER NESİBE 3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019, pp.83-87 Sustainable Development

ENDOKRİN BOZUCU KİMYASALLARIN PUBERTE ÜZERİNE ETKİSİ

G E V H E R N E S İ B E 3 . U L U S L A R A R A S IS A Ğ L I K B İ L İ M L E RK O N G R E S İ, 3 - 04 May 2019

DİYABETES MELLİTUS VE PUBERTE

II.ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.315-319 Sustainable Development

LİNALOOL VE DİYABETES MELLİTUS: GENEL BİR GÖZDEN GEÇİRME

II.ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 15 - 17 March 2019 Sustainable Development

ÖĞRENCİLERİN İLK YAR DIM EĞİTİMİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ

II.ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 15 - 17 March 2019

KUPA TEDAVİSİ VE HAC AMAT KONULARINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

II.ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Turkey, 15 - 17 March 2019

UYKU ALIŞKANLIKLARININ VÜCUT AĞIRLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7 - 09 December 2018, pp.2693-2698

HAVA KİRLİLİĞİ İLE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7 - 09 December 2018 Sustainable Development

YAŞLANMA SÜRECİ FİZYOLOJİSİ VE SAĞLIKLI YAŞLANMA

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7 - 09 December 2018, pp.2738-2745

Effects of Noopept on Hippocampal NGF and BDNF Levels and Cognitive Functions of Prepubertal Rats with Streptozotocin-Induced Diabetes

3rd International Congress of the Turkish-Neuroendocrinology-Society, Malatya, Turkey, 29 June - 01 July 2018, vol.107, pp.5 Sustainable Development identifier

The Effect Of The Internet Use On TheHealth Of Vocatıonal School Students

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS2017), 24 - 26 May 2017

Internet Usage of Vocational Studentsin Educational Studies

11th International Computer Instructional Technologies Symposium, 24 - 26 May 2017

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımı İle Sosyal Yaşam Ve Sorumluluk Duyguları İlişkisinin Değerlendirilmesi

uluslararası katılımlı 4.sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.53-54

Effects of Noopept on Pubertal Process in Streptozosin-induced Diabetic Prepubertal Rats

Uluslararası Katılımlı 43.Ulusal Fizyoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 7 - 10 September 2017, vol.221, pp.25-48 Sustainable Development

YAŞLILARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Turkey, 4 - 06 May 2017

YAŞLILARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.57

Books & Book Chapters

PUBERTAL DÖNEM DIYABET HASTALARINDA GÖRÜLENKOMPLIKASYONLAR KONUSUNDA TÜRKIYE’DE YAPILANÇALIŞMALARIN DEĞERLENDIRILMESI

in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Dr. Öğr. Üyesi Levent Albayrak, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Açıkgöz, Dr. Öğr. Üyesi Emre Gökçen, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.577-596, 2019

Metrics

Publication

60

Citation (WoS)

12

H-Index (WoS)

2

Project

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals