Dr.Öğr.Üyesi

PELİN ERTEKİN


Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Biyografi

Dr. Pelin Ertekin, Lisans Eğitimini 2010 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında ve Yüksek Lisans eğitimini 2012 yılında aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında birincilik derecesi ile tamamlamıştır. 2017 yılında ise İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı’nda “Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Uzamsal Akıl Yürütme Becerilerinin Astronomi Konularına Yönelik Kavramsal Anlayışları ve Akademik Başarıları ile İlişkisinin İncelenmesi” konulu tezi ile doktora derecesini almıştır. Dr. Ertekin, 2013-2018 yılları arasında Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Daha sonra 2018 yılında Özel Eğitim Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır ve Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı’nın kurulması için çalışmaları devam etmektedir.  Dr. Ertekin, doktora eğitimi süresince TÜBİTAK’ın Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen “2211- Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı”ndan yararlanmıştır. 2010-2018 yılları arasında “sorgulamaya dayalı bilim eğitimi, üstün yetenekli öğrencilerin bilim insanı ve liderlik algısı, bilimsel yaratıcılık, STEAM kariyer ilgisi, fen öğrenme ortamı, üstün yetenekli öğrencilere yönelik materyal ve etkinlik geliştirme, astronomi eğitimi, üç boyutlu akıl yürütme, çevre eğitimi ve BİLSEM öğretmenlerinin eğitimi” konularında çalışmalar gerçekleştirmiştir. Dr. Ertekin, İnönü Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile 01-03 Kasım 2018 tarihleri arasında İnönü Üniversitesinde düzenlenecek olan “International Congress on Gifted and Talented Education (IGATE’18)”  isimli uluslararası katılımlı kongrenin başkanlığını yürütmektedir.

Eğitim Bilgileri

2012 - 2018

2012 - 2018

Doktora

İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi/ Fen Bilgisi Eğitimi, Türkiye

2010 - 2012

2010 - 2012

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim/ Fen Bilgisi Eğitimi, Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim/ Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

ÜSTÜN YETENEKLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN UZAMSAL AKIL YÜRÜTME BECERİLERİNİN ASTRONOMİ KONULARINA YÖNELİK KAVRAMSAL ANLAYIŞLARI VE AKADEMİK BAŞARILARI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi/ Fen Bilgisi Eğitimi

2012

2012

Yüksek Lisans

Sürdürülebilir Kaynak Kullanımına Yönelik Çevre Eğitimi Uygulamalarının İlköğretim Öğrencilerinin Karbon Ayak İzi Konusunda Bilinçlenmeleri Üzerine Etkisi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Excellence beyond Borders: Breaking Down Barriers in Gifted Education

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Radboud University

2013

2013

Aksaray Astronomi Eğitimi Bilim Okulu (TÜBİTAK Destekli Proje)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Aksaray Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

2009

2009

Ihlara Vadisi (Aksaray) ve Çevresinde Doğa Eğitim (TÜBİTAK Destekli Proje)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Aksaray Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

2008

2008

Tomorrow’s Education Today

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen- PABO

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, İlköğretim, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Özel Eğitim, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Öğretmen Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim

2013 - 2018

2013 - 2018

Araştırma Görevlisi

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Farabi Koordinatörü

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Erken Müdahale Programları

Lisans

Lisans

Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması II

Lisans

Lisans

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

Lisans

Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması I

Lisans

Lisans

Özel Eğitim

Lisans

Lisans

Özel Öğretim Yöntemleri II

Lisans

Lisans

Genel Fizik Laboratuvarı I

Lisans

Lisans

Genel Biyoloji Laboratuvarı II

Lisans

Lisans

Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II

Lisans

Lisans

Genel Fizik Laboratuvarı II

Lisans

Lisans

Genel Biyoloji Laboratuvarı I

Lisans

Lisans

Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları I

Lisans

Lisans

Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II

Lisans

Lisans

Genel Kimya Laboratuvarı II

Lisans

Lisans

Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I

Lisans

Lisans

Genel Fizik Laboratuvarı II

Lisans

Lisans

Genel Biyoloji Laboratuvarı II

Lisans

Lisans

Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma Davranışlarının Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi

AKDAĞ E., KÖKSAL M. S. , ERTEKİN P.

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.16-25, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimlerine İlişkin Başarılarının Olası Bilimsel Epistemolojik Yordayıcılarının İncelenmesi

AŞUT N., ÖZBAY H. E. , AKKAYA G., ERTEKİN P.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.157-168, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

An instrument development study for determining prospective science teachers science specific epistemological beliefs

KÖKSAL M. S. , ERTEKİN P.

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, cilt.17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Investigating Gifted Middle School Students Images about Scientists A Cultural Similarity Perspective

BAYRİ N. , KÖKSAL M. S. , ERTEKİN P.

Scince Education International, cilt.27, ss.136-150, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Investigation of Scientific Creativity of Eighth Grade Gifted Students

CEVHER A. H. , ERTEKİN P. , KÖKSAL M. S.

International Journal of Innovation, Creativity and Change, cilt.1, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Investigation of twice-exceptional concept in a visual way: A bibliometric study

ERTEKİN P. , AKKAYA G.

International Congress on Gifted and Education, Malatya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

2018

2018

Draw a gifted student!: Pre-service teachers’ images of gifted students.

ERTEKİN P. , AKKAYA G. , KÖKSAL M. S.

International Congress on Gifted and Talented Education (IGATE’18), Malatya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.225-228

2018

2018

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Özel Yetenekliler ve Zekâ İle İlgili Kavramlara İlişkin Görüşleri

Özer M., AKKAYA G. , ERTEKİN P. , KÖKSAL M. S.

International Congress on Gifted and Talented Education (IGATE’18), Malatya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.225-228

2018

2018

Draw A Gifted Student!: Pre-service Teachers’ Images of Gifted Students

ERTEKİN P. , AKKAYA G. , KÖKSAL M. S.

International Congress on Gifted and Talented Education (IGATE’18), Malatya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.12-24

2018

2018

Draw A Gifted Student!: Pre-service Teachers’ Images of Gifted Students

ERTEKİN P. , AKKAYA G. , KÖKSAL M. S.

International Congress on Gifted and Talented Education (IGATE’18), Malatya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.12-24

2018

2018

Pre-service special education teachers’ metaphorical perceptions of gifted students, science and art center and teachers

ERTEKİN P. , AKKAYA G.

International Congresses on Education (ERPA 2018), İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018

2018

2018

An examination of pre-service special education teachers’ opinions on science and art centers

AKKAYA G. , ERTEKİN P.

International Congresses on Education (ERPA 2018), İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018

2018

2018

Investigating Pre-Service Teachers’ Self-Efficacy Related to Project-Based Learning Practices

MUTLU F. , ERTEKİN P.

ERPA International Congresses on Education 2018 İstanbul / Turkey, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018, ss.197

2018

2018

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖGRENCİLERİN FEN, MATEMATİK, TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK (FeTeMM) ALANLARINA YÖNELİK TUTUMLARI

AKKAYA G. , ERTEKİN P.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCINECE,TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS(STEM) AND EUCATIONAL SCIENCES (STEMES2018), Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

2018

2018

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖGRENCİLERİN FEN, MATEMATİK, TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK (FeTeMM) ALANLARINA YÖNELİK KARİYER İLGİLERİ

ERTEKİN P. , AKKAYA G.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCINECE,TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS(STEM) AND EUCATIONAL SCIENCES (STEMES2018), Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

2018

2018

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Liderliğe İlişkin İmgelerinin İncelenmesi

ERTEKİN P. , BALI O., DÖNMEZ B.

27th International Congress Educational Sciences (ICES2018), Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

2017

2017

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK İMGELERİNİN İNCELENMESİ

Ertekin P. , ALKAN İ.

3th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVENCES IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.117

2017

2017

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRENMEORTAMINA YÖNELİK İMGELERİNİN İNCELENMESİ

ERTEKİN P. , ALKAN İ.

3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences (ADVED 2017), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2017

2017

2017

ÜSTÜN YETENEKLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FENE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ALKAN İ., ERTEKİN P.

3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences (ADVED 2017), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2017

2017

2017

ÜSTÜN YETENEKLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FENE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ALKAN İ., Ertekin P.

3th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVENCES IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2017, ss.1

2017

2017

Üstün Yetenekli Öğrencilere Manyetizma Konusunun Öğretimi İçin Teknoloji Destekli Bir Materyalin Geliştirilmesi

KARAKAŞ S., ERTEKİN P. , BAYRİ N.

International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS2017), 24 - 26 Mayıs 2017

2017

2017

AN INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL GIFTED STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS SCIENCE

ALKAN İ. , ERTEKİN P.

3rd International Conference on Advances in Education and Social Science (ADVED), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2017 identifier

2017

2017

INVESTIGATING PRE-SERVICE SCIENCE STUDENTS' IMAGES TOWARDS SCIENCE LEARNING ENVIRONMET

ERTEKİN P. , ALKAN İ.

3rd International Conference on Advances in Education and Social Science (ADVED), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2017 identifier

2014

2014

Lisansüstü Öğrencilerinin Astronomi ve Astroloji Kavramlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

ERTEKİN P. , OKULU H. Z.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi(UFBMEK–11), Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

2014

2014

Effect of Case Teaching on Learning Genetic Engineering Subject Meaningfully

ERTEKİN P. , GÜCCÜK A.

III. European Conference on Social and Behavioral Science, ROMA, İtalya, 6 - 08 Şubat 2014

2012

2012

Küçük Adımlar Büyük Çözümler Karbon Ayak İzimi Hesaplıyorum Gezegenimizi Koruyorum

ERTEKİN P. , ÖZDEMİR O.

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2012, İstanbul, Türkiye, 31 Mart 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

BİLİMİN DOĞASININ ÖĞRETİMİNDE KURAMDAN UYGULAMAYA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR

BİLEN K., ELGİN M., ÜNAL ÇOBAN G., YÜRÜMEZOĞLU K., ÖZDEMİR O., KÖKSAL M. S. , et al.

BİLİMİN DOĞASI GELİŞİMİ VE ÖĞRETİMİ, NİLGÜN YENİCE, Editör, ANI YAYINCILIK, ss.189-215, 2015

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Türkiye Zeka Vakfı

Üye

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

European Council for High Ability (ECHA)

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2019

Nisan 2019

Education and Science

SSCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2018

Mart 2018

International Journal of Academic Research in Education

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2018

Mart 2018

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

2016 - 2016

2016 - 2016

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Milli Eğitim Bakanlığı

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi, Türkiye

Ödüller

Temmuz 2012

Temmuz 2012

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Birinciliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Haziran 2010

Haziran 2010

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Birinciliği

Muğla Üniversitesi

Mayıs 2010

Mayıs 2010

Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu Özel Ödülü

Bilişimci Martılar ProjesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Zekâ ve Eğitim Zirvesi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2018

2018

International Congress on Gifted and Talented Education (IGATE’18)

Oturum Başkanı

Malatya-Türkiye

2018

2018

VI. Zeka ve Yetenek Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2017

2017

V. Zeka ve Yetenek Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2016

2016

Antalya Manavgat 2. Koordinatör Eğitimi ve Program Geliştirme Çalıştayı

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2010

2010

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2010

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2009

2009

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2009

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Burslar

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

2211- Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı

TÜBİTAK

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Özel Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

http://www.oyem.hacettepe.edu.tr/tr

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Turkey