Education Information

Education Information

 • 2003 - 2008 Expertise In Medicine

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

 • 1996 - 2002 Undergraduate

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2008 Expertise In Medicine

  Ursodeoksikolik Asit ve Siprofloksasinin Deneysel Tıkanma Sarılığı Modelinde Bakteriyel Translokasyon Üzerine Etkisi

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), genel cerrahi

Foreign Languages

 • C2 Mastery English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019European Board of Surgery, Transplantation Surgery, modules 1 and 4 (FEBS)

  Health&Medicine , UEMS Section and Board of Surgery