Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Investigation of the effect of cooling type on physical and mechanical properties of marbles exposed to thermal heating-cooling cycles

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.4, pp.1295-1303, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Selection of Construction Machine bu Considering Time-Cost Trade-off Problem

Journal of Construction Engineering, Management & Innovation (Online), vol.4, no.3, pp.173-186, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Evalution of Salt Crystallisation Effects on Artificial Marble

Journal of Physical Chemistry and Functional Materials, vol.1, no.2, pp.20-24, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Farklı Suya Doygunluk Derecelerinde Bazı Sedimanter Kayaçlarda Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Diğer Fiziko-Mekanik Özelliklerden Kestirimi

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.681-691, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Determination of Effects of Thermal Changes on Color and SurfaceRoughness at Marbles

Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University, vol.38, no.1, pp.57-70, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of Relationship Between Fracture Noise Level and Physico-Mechanical Properties of Rocks

7th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE , Mardin, Turkey, 10 - 12 December 2021, pp.317-324 Creative Commons License

INVESTIGATION OF THE CHANGES OF SCHMIDT HARDNESS AND ULTRASONIC WAVE VELOCITY IN SOME NATURAL STONES SUBJECTED TO FREEZE-THAW CYCLES

V. INTERNATIONAL BATTALGAZİ SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, Malatya, Turkey, 18 - 20 December 2020, pp.184-192

Yazıhan (Malatya) Bazaltının Fiziko-Mekanik Özellikleri Bakımından Balast Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

1. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, pp.295-299

Akçadağ-Hacıova Taş Ocağında Delme-Patlatma Faaliyetlerinin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, Malatya, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, pp.289-294

AN OVERVIEW OF THE USE OF MINERAL AND INDUSTRIAL WASTE IN AERATEDCONCRETE

ISPECULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ3-4 Mayıs 2019, MALATYA, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019, pp.11-17

Malatya'nın Deprem Oluşturma Özelliklerinin İncelenmesi

ISPEC Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019, pp.18-24

Kernek Kanal Boyunda (Malatya) Kullanılan Kırmızı Travertenin Kullanım Yeri Uygunluğunun Araştırılması

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.640-646

Investigation of Relationships between Abrasion Resistance and Physico-Mechanical Properties of Some Rocks

International Conference on Innovatıve Engineering Applications, Sivas, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.105-110

Effects of Na2SO4.10H2O on Marble Glossiness

International Conference on Innovatıve Engineering Applications, Sivas, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.785-791

Evaluation of Salt Crystallisation Effects on Artificial Marble

International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, 19 - 21 June 2018

Bazı kayaçların tek eksenli basınç dayanımını yıkıcı olmayan testlerden tahminleme

2. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.626-632

Evaluation of Enginering Properties of Onyx and Travertine from Elaziğ (Turkey)

International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, Elazığ, Turkey, 19 - 21 June 2018, pp.125-128

Salt Crystallisation Effects on Some Natural Building Stones fromTurkey

8th Intemational Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.1136-1143

Effects Of Dıfferent Envıronmental Condıtıons On Rock Propertıes

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazığ, Turkey, 19 October 2017, pp.125-135

Investigation of Relationship Between Ultrasonic Wave Velocity and Mechanical Properties of Rocks at Different Water Saturation Degree

9 th Proceedings of International Industrial Minerals Symposium, İzmir, Turkey, 14 - 15 May 2015, pp.543-552

Farklı su içeriğine sahip kayaçlarda ultrasonik ses geçirgenliği ile mekanik özelliklerin ilişkisinin araştırılması

Proceedings of 9 th. International Industrial Minerals Symposium, İzmir, Turkey, 14 - 15 May 2015, pp.543-552

Horst ve Bssarear iş indeksi ile kaya parametreleri arasındaki ilişkinin araştırılması

9 th. International Industrial Minerals Symposium, İzmir, Turkey, 14 - 15 May 2015, pp.315-325

Books & Book Chapters

BAZI KAYAÇLARIN TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMINIBASİT VE ÇOKLU REGRESYON TESTLERİNDENTAHMİNLEME

in: GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ, , Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, pp.117-130, 2018