Dr.Öğr.Üyesi

ENGİN ÖZDEMİR


Malatya Meslek Yüksekokulu

Eğitim Bilgileri

2014 - 2020

2014 - 2020

Doktora

İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Abd, Türkiye

2012 - 2014

2012 - 2014

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Abd, Türkiye

2008 - 2012

2008 - 2012

Lisans

İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

Çevresel Faktörlerin Etkisiyle Kayaçların Kırılganlık İndekslerinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi

İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Abd

2014

2014

Yüksek Lisans

Farklı Doygunluk Dereceleri ve Yükleme Oranlarında Kayaçlardaki Bazı Mekanik Özellik Değişimlerinin İncelenmesi

İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Abd

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2016

2016

NETCAD 7.6 GIS

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Netcadkampüs / ANKARA

Araştırma Alanları

Maden Mühendisliği ve Teknolojisi , Maden İşletmesi, Kaya Mekaniği , Mermer İşletmeciliği ve İşlemeciliği, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İnönü Üniversitesi, Malatya Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik

2012 - 2020

2012 - 2020

Araştırma Görevlisi

İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Combined Effect of Loading Rate and Water Content on Mechanical Behavior of Natural Stones

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

JOURNAL OF MINING SCIENCE, cilt.54, ss.931-937, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2018

2018

Utilization of granite waste as alternative abrasive material in marble grinding processes

EREN SARICI D. , ÖZDEMİR E.

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, cilt.201, ss.516-525, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Combined Effect of Loading Rate and Water Content on Mechanical Behavior of Natural Stones

Ozdemir E. , Sarici D. E.

JOURNAL OF MINING SCIENCE, cilt.54, ss.931-937, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Evalution of Salt Crystallisation Effects on Artificial Marble

Polat Güzel F., EREN SARICI D. , KIZILKAYA N. , ÖZDEMİR E.

Journal of Physical Chemistry and Functional Materials, cilt.1, ss.20-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Evalution of Salt Crystallisation Effects on Artificial Marble

Polat Güzel F., EREN SARICI D. , KIZILKAYA N. , ÖZDEMİR E.

Journal of Physical Chemistry and Functional Materials,, cilt.1, ss.20-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Doğu Anadolu Bölgesinde Bulunan Bazı Mermer Atıklarının Yol Temel ve Alt Temel Tabakalarında Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D. , SARICI T.

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ss.13-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Farklı Suya Doygunluk Derecelerinde Bazı Sedimanter Kayaçlarda Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Diğer Fiziko-Mekanik Özelliklerden Kestirimi

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.6, ss.681-691, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Termal Değişikliklerin Mermerlerde Renk ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Belirlenmesi

EREN SARICI D. , ÖZDEMİR E.

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.38, ss.57-70, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Determination of Effects of Thermal Changes on Color and Surface Roughness at Marbles

EREN SARICI D. , ÖZDEMİR E.

Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University, cilt.38, ss.57-70, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Kırmızı Travertenin Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Kuru ve Doygun P-dalga Hizindan Kestirimi

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

Dumlupınar Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ss.1-11, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Kırmızı travertenin fixziko-mekanik özelliklerinin kuru ve doygun P dalga hızından kestirimi

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.36, ss.1-11, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Akçadağ-Hacıova Taş Ocağında Delme-Patlatma Faaliyetlerinin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

Uçkun Ş., ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

1. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, Malatya, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.289-294

2019

2019

Yazıhan (Malatya) Bazaltının Fiziko-Mekanik Özellikleri Bakımından Balast Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

1. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, Malatya, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.295-299

2019

2019

Akçadağ-Hacıova Taş Ocağında Delme-Patlatma Faaliyetlerinin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

Uçkun Ş., ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

1. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, Malatya, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.289-294

2019

2019

Yazıhan (Malatya) Bazaltının Fiziko-Mekanik Özellikleri Bakımından Balast Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

1. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, Malatya, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.295-299

2019

2019

Madensel ve Endüstriyel Atıkların Gaz Beton Üretiminde Kullanılabilirliğine Genel Bir Bakış

KIZILKAYA N. , ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

ISPEC Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.11-17

2019

2019

Malatya'nın Deprem Oluşturma Özelliklerinin İncelenmesi

ÖZDEMİR E. , KIZILKAYA N. , EREN SARICI D.

ISPEC Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.18-24

2019

2019

Malatya'nın Deprem Oluşturma Özelliklerinin İncelenmesi

ÖZDEMİR E. , KIZILKAYA N. , EREN SARICI D.

ISPEC Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.18-24

2019

2019

Madensel ve Endüstriyel Atıkların Gaz Beton Üretiminde Kullanılabilirliğine Genel Bir Bakış

KIZILKAYA N. , ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

ISPEC Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.11-17

2018

2018

Effects of Na2SO4.10H2O on Marble Glossiness

Polat Güzel F., EREN SARICI D. , KIZILKAYA N. , ÖZDEMİR E.

International Conference on Innovatıve Engineering Applications, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.785-791

2018

2018

Investigation of Relationships between Abrasion Resistance and Physico-Mechanical Properties of Some Rocks

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

International Conference on Innovatıve Engineering Applications, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.105-110

2018

2018

Effects of Na2SO4.10H2O on Marble Glossiness

Polat Güzel F., EREN SARICI D. , KIZILKAYA N. , ÖZDEMİR E.

International Conference on Innovatıve Engineering Applications, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.785-791

2018

2018

Investigation of Relationships between Abrasion Resistance and Physico-Mechanical Properties of Some Rocks

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

International Conference on Innovatıve Engineering Applications, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.105-110

2018

2018

Kernek Kanalboyunda (Malatya) Kullanılan Kırmızı Travertenin Kullanım Yeri Uygunluğunun Araştırılması

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (II. International Scientific and Vocational Studies Congress ), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.640-646

2018

2018

Kernek Kanalboyunda (Malatya) Kullanılan Kırmızı Travertenin Kullanım Yeri Uygunluğunun Araştırılması

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (II. International Scientific and Vocational Studies Congress ), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.640-646

2018

2018

Bazı kayaçların tek eksenli basınç dayanımını yıkıcı olmayan testlerden tahminleme

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

2. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.626-632

2018

2018

Bazı kayaçların tek eksenli basınç dayanımını yıkıcı olmayan testlerden tahminleme

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

2. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.626-632

2018

2018

Evaluation of salt crystallisation effects on artificial marble

Polat Güzel F., EREN SARICI D. , KIZILKAYA N. , ÖZDEMİR E.

International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2018, ss.2-4

2018

2018

Evaluation of salt crystallisation effects on artificial marble

Polat Güzel F., EREN SARICI D. , KIZILKAYA N. , ÖZDEMİR E.

International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2018, ss.2-4

2018

2018

Evaluation of Enginering Properties of Onyx and Travertine from Elaziğ (Turkey)

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2018, ss.125-128

2018

2018

Evaluation of Enginering Properties of Onyx and Travertine from Elaziğ (Turkey)

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2018, ss.125-128

2017

2017

Salt Crystallızatıon Effects On Some Natural Buıldıng Stones From Turkey

EREN SARICI D. , ÖZDEMİR E. , FIRAT C.

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazığ, Türkiye, 19 Ekim 2017, ss.146-156

2017

2017

Effects Of Dıfferent Envıronmental Condıtıons On Rock Propertıes

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazığ, Türkiye, 19 Ekim 2017, ss.125-135

2017

2017

Effects of Different Environmental Conditions on Rock Properties

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

8. International Advanced Symposium, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.1129-1135

2017

2017

Salt Crystallisation Effects On Some Natural Building Stones From Turkey

EREN SARICI D. , ÖZDEMİR E.

International Advanced Technology Symposium, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.1136-1143

2016

2016

Statistical Investigation Of Physico-Mechanical Properties Of Some Marbles In Eastern Anatolia (Turkey) Region

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

International Black Sea Mining Tunneling Symposium, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2016, ss.236-240

2016

2016

Statistical Evaluation Of The Relationship Between Schmidth Hardness Values And Physical Properties Of Some Sedimentary Origin Of Marble

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

International Black Sea Mining Tunneling Symposium, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2016, ss.230-235

2015

2015

Farklı su içeriğine sahip kayaçlarda ultrasonik ses geçirgenliği ile mekanik özelliklerin ilişkisinin araştırılması

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

Proceedings of 9 th. International Industrial Minerals Symposium, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015, ss.543-552

2015

2015

Horst ve Basserear iş indeksi ile kaya parametreleri arasındaki ilişkinin araştırılması

Özdemir E. , Eren Sarıcı D. , AKSOĞAN KORKMAZ A.

9.Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015, ss.315-325

2015

2015

Investigation of Relationship Between Horst and Bassarear Work Index and Rock Parameters

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D. , AKSOĞAN KORKMAZ A.

Proceedings of 9 th. International Industrial Minerals Symposium, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015, ss.1-11

2015

2015

Horst ve Bssarear iş indeksi ile kaya parametreleri arasındaki ilişkinin araştırılması

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D. , AKSOĞAN KORKMAZ A.

9 th. International Industrial Minerals Symposium, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015, ss.315-325

2015

2015

Investigation of Relationship Between Ultrasonic Wave Velocity and Mechanical Properties of Rocks at Different Water Saturation Degree

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

Proceedings of 9 th. International Industrial Minerals Symposium, İzmir, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2015, ss.1-11

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

:Bazı kayaçların tek eksenli basınç dayanımını basit ve çoklu regresyon testlerinden tahminleme

ÖZDEMİR E. , EREN SARICI D.

Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar, Ertuğrul Çam, Necaattin Barışçı, Murat Lüy, Munise Didem Demir, Mehmet Güçyetmez, Özlem Toprak, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.117-130, 2018


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 1