Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ORTAASYA’DA DİNİRADİKALİZMİN NEDENLERİ ÜZERİNE

Turkish Studies, vol.14, no.3, pp.1023-1044, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

COVİD-19 SONRASI ULUSLARARASI POLİTİKADAKİ OLASI DEĞİŞİMLERE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.31, no.2, pp.881-886, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Bir Hibrit Savaş Yöntemi Olarak Terör ve Suriye İç Savaşı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.4, no.8, pp.35-56, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

KAZAKİSTAN VE KIRGIZİSTAN SİYASAL SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KSU, İİBF DERGİSİ, vol.9, no.1, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

RUSYA FEDERASYONU’NDA ÖZERKCUMHURİYETLERİN SİYASAL YAPISI:TATARİSTAN ÖZERK CUMHURİYETİ

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.33, pp.143-163, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Dünya Siyasetini Etkileyen Devrimlerin Uluslararası Sonuçları: 1917 Bolşevik Devrimi

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.16, no.1, pp.325-341, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERE SAĞLANAN KAMUSAL HİZMETLEREYÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

KSU İİBF DERGİSİ, vol.8, no.2, pp.111-128, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Askeri Darbeler Karşısında Siyaset Kurumunun Tutumu

KSU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.15, pp.1-26, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN SURİYE KRİZİNE YÖNELİK POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, vol.4, no.9, pp.43-55, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye‟nin Suriye Politikasının Konstrüktivist Bir Yaklaşımla Değerlendirilmesi

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.71-86, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ KURULUŞ SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.21, no.1, pp.103-119, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Rusya Ukrayna Krizi nin Avrasya Ekonomik BirliğiBağlamında Değerlendirilmesi

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.23-42, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Kent Konseylerinde Halk Katılımı Ve Gönüllülük: Adana Kent Konseyi Örneğİ

AL FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.3, pp.320-332, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Rusya Suriye İlişkilerinin Tarihsel Arka Planı

KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.2, pp.285-303, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRKİYE NİN KAMU YÖNETİMİNİ DEĞİŞTİRENFAKTÖRLER BATILILAŞMA VE KÜRESELLEŞME

The Journal Of Academic Social Science Studies (JASSS), no.49, pp.225-240, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Suriye den Türkiye ye Yaşanan GöçDalgasından Kaynaklanan GüvenlikSorunları

BİREY VE TOPLUM DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.95-123, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Rusya Federasyonu nun Siyasal Rejiminin Adlandırılması Üzerine

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, vol.2, no.3, pp.25-44, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Rus Tipi Federalizm

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.19, no.1, pp.27-54, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Rusya Federasyonu nda Demokrasinin Yerleş(e) memesinin Nedenleri

İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, vol.6, no.1, pp.45-62, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Demokratik Toplumlarda Bilginin Önemi ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.283-312, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Rusya nın Başarısız DemokratikleşmeTarihi

Birey ve Toplum, vol.4, no.8, pp.5-27, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Environmental Terrorism in the Context of Asymmetric Attacks: A Review on Forest Fires Caused By PKK's Sabotages

20. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu - KAYFOR 20, Malatya, Turkey, 22 October 2021, pp.1019-1028 Sustainable Development

RUSYA VE İRAN ARASINDAKİ SİYASİ İŞBİRLİĞİNİN İKİ ÜLKE DIŞTİCARETİNE ETKİLERİ

II. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASETKONGRESİ, Kahramanmaraş, Turkey, 11 - 12 April 2019

ENERJİ NAKİL HATLARI VE TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİĞİ

II. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASETKONGRESİ, 11 - 12 April 2019

HAZAR HAVZASI ENERJİ NAKİL HATLARININ TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİĞİNE ETKİLERİ

II. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASETKONGRESİ, 11 - 12 April 2019

HAZAR HAVZASI ENERJİ KAYNAKLARININ NAKLİNDE AZERBAYCAN’IN ROLÜ VEÖNEMİ

II. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASETKONGRESİ, 11 - 12 April 2019

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK POLİTİKASININ OLUŞUMUNDA ASKERİ KANADINYERİ VE ÖNEMİ

13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM13) TAM METİN BİLDİRİ KİTABI, 18 - 20 April 2019

11 EYLÜL SONRASI AFGANİSTAN’DAKİ SAVAŞ MAĞDURLARINA YÖNELİKBİR DEĞERLENDİRME

13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM13) TAM METİN BİLDİRİ KİTABI, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 April 2019

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN SURİYE KRİZİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

12. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, TÜRKİYE’DE TOPLUM, YERLEŞİM VEYÖNETİM TARTIŞMALAR, 25 - 27 October 2018

AVRASYA’DA BÖLGESELBÜTÜNLEŞME ÇABALARI: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

12. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, TÜRKİYE’DE TOPLUM, YERLEŞİM VEYÖNETİM TARTIŞMALAR, 25 - 27 October 2018

Uçak Krizinin Türkiye Cumhuriyeti Ve Rusya Federasyonu İlişkilerine Etkisi

VII. Uluslararası Sempozyum İdealden Gerçeğe Toplum, Siyaset Ve Ekonomi, 12 - 13 October 2018

Türkiye’nin Enerji Nakil Hatlarına Yönelik Stratejileri

VII. Uluslararası Sempozyum İdealden Gerçeğe Toplum, Siyaset Ve Ekonomi, 25 - 27 October 2018

Yönetimde Yeni Bir Yaklaşım Olarak Kriz Yönetimine Teorik Bir Bakış

VII. Uluslararası Sempozyum İdealden Gerçeğe Toplum, Siyaset Ve Ekonomi, 25 - 27 October 2018

SURİYE İÇ SAVAŞININ TÜRKİYE’NİN SINIR GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ

1. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ (KAYES), Kahramanmaraş, Turkey, 14 - 16 October 2017, pp.440-461

SSCB’NİN GÜVENLİK ALGISI SONUCU GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞUGÖÇLER: AHISKA TÜRKLERİ ÖRNEĞİ

1. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ, 14 - 16 October 2017

Türkiye’de Darbeler Karşısında Siyaset Kurumunun Tutumu

3. Uluslararası Yeşilyurt Sempozyumu, 12 - 13 September 2017

KAHRAMANMARAŞ’TAKİ SURİYELİ GÖÇMENLERİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI

I.ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.196

Turgut Özal Dönemi Türk Dış Politikasında Avrasyacılığın Yeri ve Önemi

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi IV, Malatya, Turkey, 11 May - 14 July 2017, pp.645-664

Kent Konseylerinde Halk Katılımı ve Gönüllülük: Adana Kent Konseyi Örneği

AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.395-396

MALATYA NIN ÖZALLI YILLARI

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MALATYA ULUSLARARASI SEMPOZYUMU-ATATÜRK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ, Malatya, Turkey, 14 - 16 April 2016

SECURITY PROBLEMS OF THE SILK ROAD BELT IN CONTEXT OF KIRGHIZ AND UZBEK DISPUTE

IV EURASİAN FORUM ON SOCIAL SCIENCES, Bishkek, Kyrgyzstan, 21 - 22 April 2016

Rusya Ukrayna Krizi nin Avrasya Ekonomik Birliği Bağlamında Değerlendirilmesi

III.EURASIAN SOCIAL SCIENCE FORUM, Almaaty, Kazakhstan, 15 - 16 November 2014

Books & Book Chapters

Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD)

in: TERÖR VE PROPAGANDA, Baharçiçek,Abdulkadir; Tuncel,Gökhan; Ağır,Osman, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.85-162, 2021 Sustainable Development

ÖZBEKİSTAN’xxIN SİYASAL REJİMİ

in: ÇAĞDAŞ SİYASAL SİSTEMLER, TÜRLERİ VE BELLİ BAŞLI ÜLKE UYGULAMALARI, HASAN BURAN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.185-210, 2020

KAZAKİSTAN’xxIN SİYASAL SİSTEMİ

in: ÇAĞDAŞ SİYASAL SİSTEMLER, TÜRLERİ VE BELLİ BAŞLI ÜLKE UYGULAMALARI, HASAN BURAN VD., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.285-318, 2020

Rusya Federasyonu’nda Yürütmenin Otorireterleşme Eğiliminde Olmasının Nedenleri

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırmave Değerlendirmeler Cilt 4, Prof. Dr. Orhan ÇOBAN-Prof. Dr. Serpil AĞACAKAYA-Doç. Dr. Enderhan KARAKOÇ-Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU-Öğr. Gör. Ayşe ÇOBAN, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.17-33, 2019

Türkiye’nin Güvenlik Politikaları

in: Türkiye’de Devlet Politikaları, Işıl Arpacı- Osman AĞIR, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.39-64, 2018

Türkiye’nin Rusya Politikası

in: Türkiye’de Devlet Politikaları, Işıl ARPACI-Osman AĞIR, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.493-509, 2018

TÜRKİYE’DE ETNİK TERÖR SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: TÜRKİYE’DE SİYASET ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER ALANINDA GÜNCEL TARTIŞMALAR, AĞIR, OSMAN, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.91-127, 2017

TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI

in: TÜRKİYE’DE SİYASET ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER ALANINDA GÜNCEL TARTIŞMALAR, AĞIR, OSMAN, Editor, SEÇKİN YAYINEVİ, Ankara, pp.181-223, 2017

Episodes in the Encyclopedia

KAHRAMANMARAŞ ANSİKLOPEDİSİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, pp., 2018

KAHRAMANMARAŞ ANSİKLOPEDİSİ 1. CİLT

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, pp., 2017