Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Secularism" from the last years of the Ottoman Empire to the early Turkish Republic

JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES, cilt.7, ss.26-48, 2008 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Four Philosophies of Technology

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.10, ss.331-353, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İBN HALDUN VE JOHN LOCKE UN EMPİRİK EPİSTEMOLOJİLERİ BAĞLAMINDA DUYU ÖTESİNE GEÇİŞ VE TANRI MESELESİ

Journal of International Social Research, cilt.12, ss.725-731, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SINIFSIZ AYLAKLIKBir Hayat Felsefesi ve Mutluluk Öğretisi Olarak

Beytül Hikme, cilt.9, ss.585-596, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

JOHN LOCKE’DA ÖZGÜRLÜK -DOĞA DURUMU VE MÜLKİYET HAKKI BAĞLAMINDA-

İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), cilt.8, ss.203-215, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sünnete Hikmet Nazarıyla Bakmak

İlahiyat Akademi, cilt.6, ss.175-185, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukça Felsefe Yapmak ya da Düşünme ve Felsefe Dersine Hazırlanmak

Medeniyet ve Çocuk, cilt.2, ss.61-70, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ontological and Epistemological Foundations of Contemporary Pragmatic and Realistic Philosophy of Law

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.5, ss.69-106, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kötülük Problemine Epiktetos un Mutluluk Öğretisiyle Bakmak

Felsefe Dünyası, cilt.2, ss.126-146, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kant’ın Yetiştiği Dini Atmosfer ve Tanrı İnancı

İnönü Üniversi,tesi İlahiyat Dergisi, cilt.2, ss.105-126, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peygamberi Hikmetin Ana İlkeleri

Bilge Adamlar, cilt.9, ss.84-91, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Dinle Uyumlu Kollektif Bir Değer Olarak Doğu Hikmeti

FLSF, ss.197-209, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhammad Iqbal A Model Wise Man Hakim for the Contemporary Muslim Educators

Hamdard Islamicus, ss.79-87, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Hikmet Anlayışına Dayalı Bir Tıp Felsefesi

FLSF, ss.145-153, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sokrates e Göre Erdem ve Erdem Eğitimi

Felsefe Dünyası, ss.133-145, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Concept of Wisdom in the Bible and Qur n

Studies İnterreligious Dialogue, cilt.13, ss.106-113, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Antik Çağ Felsefesinde Aylaklık

International Euroasia Congress on Scientific Resewarch and Recent Trends May 18-20, 2020 Baku, Azerbaijan, Baku, Azerbaycan, 18 - 20 Mayıs 2020

BİLGELER YURDU ANADOLU’NUN RUH KÖKLERİ VE MAYASI

II. ULUSLARARASI TÜRK HALKLARININ FELSEFÎ MİRASI SEMPOZYUMU(24-26 Ekim 2019, Kırşehir, TÜRKİYE), Kırşehir, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.251-265

BÜTÜNCÜL, DERİN VE ETKLİ İLETİŞİM: DOĞU İNSAN ANLAYIŞIBAĞLAMINDA

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi26-28 Eylül 2019, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019

Bir Türk Bilgelik Geleneği Var Mıdır?

1.Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumu, Bishkek, Kırgızistan, 11 - 13 Eylül 2019, ss.251-265

Mucizenin epistemolojik yorumu ya da mucizeye muhatapların gözüyle bakmanın imkanı

Uluslararsı islam ve Yorum Sempozyumu II, Malatya, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2018, ss.238-248

İBN HALDUN’UN DİN ALGISI VE DİNİ HAREKETLERE YAKLAŞIMI

VII Uluslararası Sempozyum İdealdan Gerçeğe Toplum, Siyaset ve Ekonomi, Malatya, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2018

Felsefe ve Hikmet

Yeşilyurt Belediyesi Güz Seminerleri, Türkiye, 03 Kasım 2018

Eğitimde Bilgelik

11.Öğretmen Sempozyumu Eğitim Felsefemiz, Türkiye, 05 Mayıs 2018

“Eğitimde Merak ve Hayret Duygusunu Yaşatmak ya da Teorik Düşünmeyi Keşfetmek”

II. Doğu Felsefesi Günleri Sorgulanan Felsefe, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2018

İnsan Haklarının Felsefi Temelleri

İnsan Hakları Paneli, Türkiye, 28 Mart 2018

İlmi, Milli ve Yerli Düşünürümüz Orhan Türkdoğan

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZEMALATYALI İLİM VE FİKİR İNSANLARI, 17 - 19 Kasım 2017

DİNİ YORUM GELENEĞİNDE HİKMETİN (BİLGELİK) BÜTÜNLÜKÇÜ YAPISI

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017

BİLİM VE FELSEFENİN KÖKENİ OLARAK KADİM BİLGELİK GELENEĞİ03-07 Mayıs 2017

2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu, 3 Mayıs - 07 Ocak 2017

Çevre Olayına Kadim Hikmet Nazarıyla Holistik Bakmak

3. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2016, cilt.1, ss.463-475

Türk Bilgelik Geleneğinin Kökleri ve Ahmet Yesevinin Hikmetleri ne Yansıması

Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, cilt.2, ss.784-804

Son Konferansları BağlamındaSEZAİ KARAKOÇ TA MEDENİYET VE DİRİLİŞ KAVRAMLARI

Diriliş Dünya Görüşü ve Sezai Karakoç Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2015

Sezai Karakoç ta Medeniyet ve Diriliş Kavramları

Diriliş Dünya Görüşü ve Sezai Karakoç Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2015

SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞIN ZİHNİ DAYANAKLARI YA DA KALICI BARIŞIN FELSEFESİ

Toplumsal Barışın Sağlanması ve Sonrası Sempozyumu, Bingöl, Türkiye, 11 - 12 Haziran 2015

Felsefe Bir Perspektiften Çocuk Kitapları için Gelişim Psikolojisinin Önemi

I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Ocak 2000, ss.350-364

Kitap & Kitap Bölümleri

BİR BARIŞ FELSEFESİ YA DA HER TÜRLÜ BARIŞIN KALICI OLMA İMKÂNI

Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri 2, İsmail Elagöz, Editör, Gece Kitapları, Ankara, ss.509-524, 2019

Medeniyet ve Diriliş Kavramları Bağlamında Sezai Karakoç’xxun Üniversite Telakkisi

Dünyada ve Türkiyede Üniversite, Necmettin Tozlu, Vefa Taşdelen, Mehmet Önal, Editör, Bayburt Üniversitesi, Ankara, ss.325-346, 2016

HİLMİ ZİYA ÜLKEN’E GÖRE ÜNİVERSİTE GERÇEĞİ VEFEN VE EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN ÜNİVERSİTE İÇİNDEKİ YERİ

Dünyada ve Türkiyede Üniversite, Necmettin Tozlu, Vefa Taşdelen, Mehmet Önal, Editör, Bayburt Üniversiyesi, Bayburt, ss.150-165, 2016

İlkel Toplumlarda Din ve Doğa Bilimi

R G COLLINGWOOD UN DİN FELSEFESİ, Talip Kabadayı, Editör, Bilgesu, Ankara, ss.106-114, 2016

Epiktetos'un Mutluluk Öğretisi

Bilsam Yayınları, Malatya, 2015

Bölüm 2 Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)

Felsefe, Hüseyin Subhi ERDEM, Abamüslim AKDEMİR, Editör, Lisans, ss.1, 2015

Wisdom

Education, Conny, Editör, Springer, London/Berlin , London, ss.199-250, 2012

Bir Bilge Akademisyen Olarak Necmettin Tozlu

Eğitimden Felsefeye Necmettin Tozlu Armağanı, Vefa Taşdelen, Ahmet Yayla, Alaattin Karaca, Editör, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, ss.69-74, 2011

Wisdom (Hikmah) as a Holistic Basis for Inter-religious Education

International Handbook of Inter religious Education, Kath Engebretson, Marian de Souza, Gloria Durka, Liam Gearon, Editör, Springer, New York, ss.221-234, 2010

Ansiklopedide Bölümler

Felsefe Ansiklopedisi

Ebabil, ss.522-530, 2007