Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Sünnete Hikmet Nazarıyla Bakmak

İlahiyat Akademi , vol.6, pp.175-185, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Toplum Mühendisliği ve Eğitim Arasındaki Fark

Birlik , no.3, pp.62-64, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Peygamberi Hikmetin Ana İlkeleri

Bilge Adamlar , vol.9, no.27, pp.84-91, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dinle Uyumlu Kollektif Bir Değer Olarak Doğu Hikmeti

FLSF , no.7, pp.197-209, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

İslam Hikmet Anlayışına Dayalı Bir Tıp Felsefesi

FLSF , no.3, pp.145-153, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

İslam Düşüncesinde Hikmet Kavramları

FLSF , no.4, pp.113-122, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Sokrates e Göre Erdem ve Erdem Eğitimi

Felsefe Dünyası , no.44, pp.133-145, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Lokman Hekim Kimdir

KÜLTÜR TURİZM VE SANATTA AYDIN , no.6, pp.33-38, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dostluk

4TH INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCEN ON SCIENTIVIC RESEARCH, Karabağ, Azerbaijan, 18 - 20 March 2021

Psikofiziksel Paralelizm: Spinoza Örneği

Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7, Baku, Azerbaijan, 6 - 09 December 2020

PHILOSOPHY OF IBN HALDUN

Euroasia Summit Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7, 6 - 09 December 2020, pp.75-81

Felsefede Merak Etme Duygusu ile Teorik Düşünmeİlişkisi

10th ECLSS Conferences on Language and Social Sciences, Almaty, Kazakhstan, 20 - 21 November 2020, pp.299-304

Kendi Kendine Yetme Bir Erdemdir

Eurasian Conference on Language and Social Sciences X, ALMATY, Kazakhstan, 20 - 21 November 2020, pp.2-7

Antik Çağ Felsefesinde Aylaklık

International Euroasia Congress on Scientific Resewarch and Recent Trends May 18-20, 2020 Baku, Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 May 2020

BİLGELER YURDU ANADOLU’NUN RUH KÖKLERİ VE MAYASI

II. ULUSLARARASI TÜRK HALKLARININ FELSEFÎ MİRASI SEMPOZYUMU(24-26 Ekim 2019, Kırşehir, TÜRKİYE), Kırşehir, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.251-265

BÜTÜNCÜL, DERİN VE ETKLİ İLETİŞİM: DOĞU İNSAN ANLAYIŞIBAĞLAMINDA

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi26-28 Eylül 2019, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019

Bir Türk Bilgelik Geleneği Var Mıdır?

1.Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 11 - 13 September 2019, pp.251-265

Mucizenin epistemolojik yorumu ya da mucizeye muhatapların gözüyle bakmanın imkanı

Uluslararsı islam ve Yorum Sempozyumu II, Malatya, Turkey, 2 - 03 May 2018, pp.238-248

İBN HALDUN’UN DİN ALGISI VE DİNİ HAREKETLERE YAKLAŞIMI

VII Uluslararası Sempozyum İdealdan Gerçeğe Toplum, Siyaset ve Ekonomi, Malatya, Turkey, 12 - 13 October 2018

Felsefe ve Hikmet

Yeşilyurt Belediyesi Güz Seminerleri, Turkey, 03 November 2018

Eğitimde Bilgelik

11.Öğretmen Sempozyumu Eğitim Felsefemiz, Turkey, 05 May 2018

İnsan Haklarının Felsefi Temelleri

İnsan Hakları Paneli, Turkey, 28 March 2018

İlmi, Milli ve Yerli Düşünürümüz Orhan Türkdoğan

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZEMALATYALI İLİM VE FİKİR İNSANLARI, 17 - 19 November 2017

DİNİ YORUM GELENEĞİNDE HİKMETİN (BİLGELİK) BÜTÜNLÜKÇÜ YAPISI

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu, Malatya, Turkey, 8 - 10 May 2017

BİLİM VE FELSEFENİN KÖKENİ OLARAK KADİM BİLGELİK GELENEĞİ03-07 Mayıs 2017

2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu, 3 May - 07 January 2017

Çevre Olayına Kadim Hikmet Nazarıyla Holistik Bakmak

3. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Antalya, Turkey, 5 - 06 November 2016, vol.1, pp.463-475

Türk Bilgelik Geleneğinin Kökleri ve Ahmet Yesevinin Hikmetleri ne Yansıması

Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2016, vol.2, pp.784-804

Son Konferansları BağlamındaSEZAİ KARAKOÇ TA MEDENİYET VE DİRİLİŞ KAVRAMLARI

Diriliş Dünya Görüşü ve Sezai Karakoç Sempozyumu, Malatya, Turkey, 20 - 22 November 2015

Sezai Karakoç ta Medeniyet ve Diriliş Kavramları

Diriliş Dünya Görüşü ve Sezai Karakoç Sempozyumu, Malatya, Turkey, 20 - 21 November 2015

Medeniyet ve Diriliş Kavramları BağlamındaSEZAİ KARAKOÇ UN ÜNİVERSİTE TELAKKİSİ

Türkiye'de Üniversite Gerçeği ve Bayburt Üniversitesi Çalıştayı, Bayburt, Turkey, 12 - 13 November 2015

SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞIN ZİHNİ DAYANAKLARI YA DA KALICI BARIŞIN FELSEFESİ

Toplumsal Barışın Sağlanması ve Sonrası Sempozyumu, Bingöl, Turkey, 11 - 12 June 2015

EĞİTİMDE BİLGELİĞİN YERİ VE ÖNEMİ

Çağın Sorunları Karşısında Eğitim, Bayburt, Turkey, 6 - 07 May 2014, vol.1, pp.247-255

Kadim Hikmet Geleneği ve Milet Mektebi

Antik Yunan’xxda Felsefe ve Çağımıza Etkileri, Aydın, Turkey, 14 - 16 April 2010, pp.55-65

DÜNYA YURTTAŞLIĞI, BARIŞ VE KARDEŞLİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER IMMANUEL KANT ÖRNEĞİ

Firs International Philosopy Congress, October 14-16th, 2010, Bursa, 14 - 16 October 2010, pp.122-129

İBN HALDUN’UN MUKADDİME’SİNDEDİN ve DİNÎ EĞİTİM

Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi (Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sorunlarının Felsefi Boyutu), Ankara, Turkey, 6 - 08 March 2009, vol.1, pp.458-468

The Place of Wisdom in Pilosohy of Religion

Xxii World Congress of Philosophy, Seoul, South Korea, 30 July - 05 August 2008, vol.45, pp.239250-199

ÇEVRE OLAYINA HOLİSTİK DİNI HİKMET NAZARIYLA BAKMAK

Çevre ve Din Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 15 - 16 May 2009, vol.2, pp.55-63

İSLÂM’IN HİKMET ANLAYIŞINA DAYALI DİN EĞİTİMİNDE AMAÇBÜTÜNLÜĞÜ

Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’xxda Din Bilimleri ve Ahlak Bilgisi Öğretiminin Meseleleri Sempozyumu, OŞ, Kyrgyzstan, 21 - 22 May 2007

Doğu nun Hikmeti mi Batı nın Felsefesi mi

First International Conference of Asian Philosophical Association, İstanbul, Turkey, 29 September - 02 October 2005

Hierapolis li Epiktetos Örneğinden Hareketle Hikmete Dayalı Bir Felsefe Önerisi Ya da Bilişsel İyileştirmenin Mümkünlüğü

IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Manisa, Bergama, Turkey, 10 - 13 May 2005

Doğu Felsefesinde ve Türk İslam Düşüncesinde Yol Metaforu

”Bir Metofor Olarak Yol/ Yolculuk”, Kırıkkale, Turkey, 9 - 10 December 2004

Lokman Hekim Kimdir Bir peygamber Mi Bir Bilge mi Yoksa Bir Tabip mi

III. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Manisa, Bergama, Turkey, 22 - 24 October 2003

İslam Hikmet Anlayışına Dayalı bir Tıp Felsefesi Önerisi

3. Uluslararası Katılımlı Tıp Etiği Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 28 June 2003

Felsefe Bir Perspektiften Çocuk Kitapları için Gelişim Psikolojisinin Önemi

I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 21 January 2000, pp.350-364

The Concept of Wisdom and Public Interest in Religion The Paradigma of Islam

Theology and Religious Studies Staff/ Post Graduate ColloQuium, Gregynog in Wales, England, 2 - 03 June 2000

Religion Philosophy and Deontology

İnternational Joint Bioethic Congress on Inter Cultural Bioethics: Asian and the West, 14 - 16 November 1999

Üniversitelerde Düşünce Üretim Kalitesi Nasıl Artırılabilir

Yüksek Eğitim/Öğretimde Tolam Kalite Yönetimi Prensilerinin Uygulanması, Turkey, 18 - 19 December 1998

Hikma and Falsafa in Islamic History

Tewenty -Sixth Annual Conference Association of Muslim Social Scientists, New York, United States Of America, 28 - 30 November 1996

Erdemli Şehir ve Hikmetli Bilgi İlişkisi

Hikmet ve Medeniyet Algıları Bağlamında Şehir ve İslam, Ipparta, Turkey, 28 - 29 October 1996

Books & Book Chapters

Jeopolitik ve Jeofilozofik Açıdan Anadolu

in: Geçmişten Geleceğe Küçük Asya Anadolu, Mustafa Aça,Mehmet Ali Yolcu, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.1-15, 2022

FELSEFE TARİHİ ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırmalar Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama-2, Sevilay Özer, Şükrü Ünar, Editor, Livre De Lyon, Lyon, pp.165-173, 2022

JEOPOLİTİK VE JEOFİLOZOFİK AÇIDAN ANADOLU

in: Geçmişten Geleceğe Küçük Asya-Anadolu, Mustafa Aça - Mehmet Ali Yolcu, Editor, Paradigma Akademi Basın Yayın Dağıtım, Çanakkale, pp.1-15, 2022

WISDOM LITERATURES OF CIVILISATIONS AS A KIND OF PRE-PHILOSOPHY

in: Advances in Social Science, Assist Prof. Serap SARIBAŞ, Editor, Duvar Publishing, İzmir, pp.119-129, 2022

Mevlana Felsefesinde Akıl, Aşk ve Gönül

in: İnsac Social and Educational Sciences, Mehmet Dalkılıç, Betül Serbest Yılmaz, Editor, Duvar Kitabevi, Ankara, pp.287-299, 2021

Aristoteles'te İdeal Anayasa

in: Social and Education Sciences, Mehmet Dalkılıç, Betül Serbest Yılmaz, Editor, Duvar Kitabevi, Ankara, pp.450-462, 2021

Türkçe’xxde Stoa Felsefesi Literatürü

in: Özne 32. Kitap- Anarşizm, Ali Osman Gündoğan, Kemal Bakır, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.651-678, 2020

Necp Fazıl’xxın Poetikası

in: Fikir Öncüsü Üstad, Mehmet Sağdıç, Editor, MTTB, Malatya, pp.55-65, 2020

BİR BARIŞ FELSEFESİ YA DA HER TÜRLÜ BARIŞIN KALICI OLMA İMKÂNI

in: Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri 2, İsmail Elagöz, Editor, Gece Kitapları, Ankara, pp.509-524, 2019

Medeniyet ve Diriliş Kavramları Bağlamında Sezai Karakoç’xxun Üniversite Telakkisi

in: Dünyada ve Türkiyede Üniversite, Necmettin Tozlu, Vefa Taşdelen, Mehmet Önal, Editor, Bayburt Üniversitesi, Ankara, pp.325-346, 2016

İlkel Toplumlarda Din ve Doğa Bilimi

in: R G COLLINGWOOD UN DİN FELSEFESİ, Talip Kabadayı, Editor, Bilgesu, Ankara, pp.106-114, 2016

HİLMİ ZİYA ÜLKEN’E GÖRE ÜNİVERSİTE GERÇEĞİ VEFEN VE EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN ÜNİVERSİTE İÇİNDEKİ YERİ

in: Dünyada ve Türkiyede Üniversite, Necmettin Tozlu,Vefa Taşdelen,Mehmet Önal, Editor, Bayburt Üniversiyesi, Bayburt, pp.150-165, 2016

Bölüm 2 Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)

in: Felsefe, Hüseyin Subhi ERDEM, Abamüslim AKDEMİR, Editor, Lisans, pp.1, 2015

Bir Bilge Akademisyen Olarak Necmettin Tozlu

in: Eğitimden Felsefeye Necmettin Tozlu Armağanı, Vefa Taşdelen, Ahmet Yayla, Alaattin Karaca, Editor, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, pp.69-74, 2011

Wisdom (Hikmah) as a Holistic Basis for Inter-religious Education

in: International Handbook of Inter religious Education, Kath Engebretson, Marian de Souza, Gloria Durka, Liam Gearon, Editor, Springer, New York, pp.221-234, 2010

Episodes in the Encyclopedia

Felsefe Ansiklopedisi

Ebabil Yayıncılık, pp.1-2, 2007

Felsefe Ansiklopedisi

Ebabil Yayıncılık, pp.958-959, 2007

Felsefe Ansiklopedisi

Ebabil, pp.522-530, 2007

Felsefe Ansiklopedisi

Babil Yayıncılık, pp.51-62, 2006

Metrics

Publication

93

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Thesis Advisory

11
UN Sustainable Development Goals