Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Büyük Herod’un Mirası Meselesi

Filistin Araştırmaları Dergisi, sa.5, ss.15-32, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sicarii Örgütü ve Faaliyetleri

TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.38, sa.65, ss.21-42, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ESKİ BOZKIR DEVLET VE TOPLUM HAYATINDA KADININ KONUMU

Cappadocia Journal of History and Social Sciences, sa.6, ss.150-164, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eskiçağ'da Yahudiye Tarihi Coğrafyası

IV. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, Konya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2020, ss.23-24

Büyük Herod'un Mirası Meselesi

II. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2018, ss.522-523

Eski Türk Toplumlarında Özel Hukuka Dair Uygulamalar

V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Isparta, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016, cilt.2, ss.9-25

Kitap & Kitap Bölümleri

Ortodoks Yahudiliğin tarihi Temelleri; Ferisilik

Sabit Duman Armağanı, Yahya Başkan, Editör, Sonçağ Akademi, Ankara, ss.361-384, 2020

Pers Hakimiyetinde Yahudiler

Mezopotamya'nın Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı, Gökçek L. G., Yıldırım E., Pekşen O., Editör, Değişim, İstanbul, ss.457-476, 2019

Roma İmparatoru Elagabalus ve Dönemi

Prof. Dr. Salim Cöhce Armağanı: Türk Tarihine Adanmış Çileli Bir Ömür, Ceylan Alparslan, Editör, Güneş Vakfı, Erzurum, ss.645-666, 2017