Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SUSTAINABLE USE OF AGRICULTURAL LANDS IN THE SCOPE OF URBAN AGRICULTURE: THE SAMPLE OF MALATYA, TURKEY

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.17, sa.4, ss.1401-1407, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Visual physical landscape analysis of a traditional street: A case study of Beskonaklar, Malatya, Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.10, ss.952-959, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yapılaşmanın Kıyı Silüetine Etkisi Bartın İnkumu Örneğinde Değerlendirme

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, sa.1, ss.74-86, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HEALING GARDEN, THE UNIFICATION PLACE OF NATURE, HEALTH AND DESIGN

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 25 - 26 Kasım 2017

ANALYSIS OF THE SYSTEM OF ACCESSIBLE DESIGNS IN THE EXAMPLE OF MALATYA CITY

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 25 - 26 Kasım 2017

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kullanımı

ICITS 2017 – 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017

NÜFUS HAREKETLERİ VE KENTLERDEKİ YANSIMALARI MALATYA KENTİ ÖRNEĞİ

I. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi, 11 - 15 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Interdisciplinary Convergence: Landscape Planning and Spatial PlanningDisciplines

Current Trends in Science and Landscape Management, Efe Recep, Zencirkıran Murat, Wendt Jan A., Tumsavaş Zeynal, Unal Halil, Borisova Bilyana, Editör, Sofia St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.645-655, 2017

Malatya Fuzuli Caddesinin Erişilebilirlik Açısından İrdelenmesi

Sanat ve Tasarım Yaklaşımları, İmik Ünal, Editör, Gece Kitaplığı, ss.53-77, 2017