Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of the antibacterial activity of lidocaine 1% versus alkalinized lidocaine in vitro

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.68, ss.242-248, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Control of shivering during regional anaesthesia: prophylactic ketamine and granisetron

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.51, ss.44-49, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Our clinical experiences in ultra-sound guided peripheral nerve blocks: a retrospective evaluation

Medicine Science International Medical Journal, ss.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Dexamethasone in Tramadol Induced Nausea and Vomiting

Medicine Science International Medical Journal, cilt.5, ss.94-101, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anaesthetic Management in Obstructive Sleep Apnea Syndrome for Adenotonsillectomy

Turkish Journal of Anesthesia and Reanimation, cilt.42, ss.230-232, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Anaphylactic Shock in Caesarean Section

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, cilt.20, ss.179-182, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Anaesthesia for Caesarean Delivery in a Pregnant with Acute Type B Aortic Dissection

TURK DERMATOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.41, ss.178-181, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Effects of Adding Dexmedetomidine to Amitriptyline on Sciatic Nerve Blockadge in Rats

Medicine Science | International Medical Journal, ss.1, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sezaryenlerde Anestezi Yönetimi: Retrospektif Değerlendirme

Journal of Inonu University Medical Faculty, cilt.19, ss.142-145, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rejiyonel İntravenöz Anestezide Lidokaine İlave Edilen Klonidinin Postoperatif Analjezik Etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reaniamasyon Derneği Dergisi, ss.100-103, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Timpanomastoidektomilerde Ketofol ile Propofolün Kas Gevşeticisiz Entübasyon Koşulları ve Hemodinamiye Etkisi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi “TARK 2016’, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

Over torsiyonu olan 3 gebede anestezi yönetimi

Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2014

Goldenhar –Gorlin Sendromda uzamış derlenme

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 17 - 19 Nisan 2014

Rinoplastilerde Lidokaine Eklenen Ketaminin Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

Sezaryende Anaflaktik Şok

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

Tramadolün İndüklediği Bulantı-Kusmaya Dekzametazonun Etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

İntravenöz Anesteziklerin Ratlarda Manyetik Rezonans Spektroskopi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi “TARK 2013”, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

Siringomiyelinli Arnold Chiari Malformasyonda Anestezik Yaklaşım.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

‘’Bochdalek hernili yenidoğanda anestezi yönetimi Olgu sunumu’’

4. Ulusal pediatrik anestezi ve yoğun bakım kongresi, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2012