General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri, Sosyal Siyaset Ve Sosyal Güvenlik

Metrics

Publication

6

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals

Contact