Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relationship between hand hygiene and cutaneous findings during COVID-19 pandemic

JOURNAL OF COSMETIC DERMATOLOGY, cilt.19, sa.10, ss.2468-2473, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Increased Epicardial Adipose Tissue Thickness on Transthoracic Echocardiography in Patients With Behget Disease

JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE, cilt.33, sa.8, ss.1393-1400, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alopesi areatalı hastalarda serum bilirubin, ürik asit ve albumin düzeyleri

Ege Tıp Dergisi, cilt.59, sa.1, ss.1-6, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dermatoloji Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme: Bir Geri Bildirim Modeli

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.1807-1813, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Increased Epicardial Adipose Tissue Thickness in Patients with Behcet's Disease

29th Turkish Cardiology Congress of the Turkish-Society-of-Cardiology (TSC) with International Participation, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2013, cilt.62 identifier