Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

6TH GRADE SCIENCE ABILITY TEST VALIDITY AND RELIABILITY RESEARCH

Acta Didactica Napocensia, vol.15, no.1, pp.21-29, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaokul Öğrencilerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Algıları ile Üstbiliş Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişki

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.801-812, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kalıcı Kavramsal Değişimde 5E Modelinin Etkililiği

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings