Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kıbrıs ta Türk Olmak

Türkiz , vol.6, no.32, pp.195-206, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkmen Halk Masallarında Pekı̇ştı̇rme Unsurları

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 25 - 27 June 2019

Şehriyar’ın “El Kimin” Şiirinin Türk Milli KültürüAçısından Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Pekiştirme Ve Kuralları

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 25 - 27 October 2018

Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsim Çekim Eklerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

I. Kaşgarlı Mahmud Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 May 2018

Atatürk’ün “Büyük Nutuk” Adlı Eserinde Unvanların Kullanımı Üzerine Derlem Temelli Bir İnceleme

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017

Türkçe Ders ve Çalışma Kitaplarının Sözcüksel Görünümü(5. Sınıf Örneği)

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 November 2017

Dede Korkut Hikayelerinde Derlem Temelli Bir Söz Varlığı İncelemesi

3. Uluslarasası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 26 - 28 October 2017

Ortaokul Öğrencilerinin Metin Oluşturma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2017, vol.1, pp.116

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE VURGU

Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18 - 20 May 2017

Anadolu Ağızlarında Çekim Edatları Ve Çekim Edatı Olarak Kullanılan İsimler

VII.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16 - 18 October 2014, vol.2, pp.7-40

Reşat Nuri Güntekin in Aşk Mektupları Öyküsüne Metin Dilbilimsel Bir Yaklaşım

5. Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Mersin, Turkey, 5 - 06 July 2012

Nuh Tufanı Romanında Geçen Türkmen Gelenekleri Üzerine Bir Değerlendirme

I. Uluslar arası Türk dünyası Kültür Kurultay, Ankara, Turkey, 12 - 14 April 2007, vol.5, pp.1921-1927

Books & Book Chapters

Okuma Stratejileri Okuduğunu Anlamanın Anlamlı Bir Yordayıcısı mıdır?

in: Türkçenin Eğitim ve Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar, Leyla Uzun,Ümit Bozkurt,Elif A. Akkök,Özlem D. Tarcan, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.219-236, 2020

Hıdır Deryayev

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları- Dilciler, Ahmet Buran, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.555-558, 2019

Dimitry D. Vasilyev

in: TÜRK DİLİNE GÖNÜL VERENLER YABANCI TÜRKOLOGLAR, Ahmet Buran, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, 2017

ANADOLU AĞIZLARINDA EDATLAR

YILMAZ MATBAACILIK-YAYINCILIK, Malatya, 2016

Fuzuli nin Türkçe Mektuplarında Söz Dizimi Söz Varlığı

Yılmaz Matbaacılık ve Yayıncılık, Malatya, 2015

Hatay Belen Ağzı (İnceleme-Metin- Sözlük)

Öz Serhat Yayınları, Malatya, 2010

Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Öykülerinde Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme

in: Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, Leyla Subaşı Uzun ve Ümit Bozkurt, Editor, Ankara Üniversitesi, Tömer, Ankara, 2010

Medya Dili Sorunu

in: Türkçenin Çağdaş Sorunları, Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006

Metrics

Publication

64

Project

1

Thesis Advisory

9

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals