Education Information

Education Information

 • 1988 - 1994 Doctorate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü /Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1986 - 1988 Postgraduate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü /Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretimi Anabilim Dalı , Turkey

Dissertations

 • 1994 Doctorate

  M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın Analizi

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü /Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Anabilim Dalı

 • 1988 Postgraduate

  Türkiye'de Liderlik Araştırmaları

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü /Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English