Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Historical Educational Reform: Turkey Rising

International Journal of Educational Reform (IJER), cilt.17, sa.2, ss.169-195, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmen adaylarının kendini gerçekleştirme düzeyleri İnönü Üniversitesi örneği

I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2010, ss.421-427