Doç.Dr.

NAZMİ ÖZEROL


Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Eğitim Bilgileri

2009 - 2011

2009 - 2011

Doktora

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı - Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı , Türkiye

1994 - 1996

1994 - 1996

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

1989 - 1993

1989 - 1993

Lisans

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi, Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2015 - 2017

2015 - 2017

Doç.Dr.

Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2011 - 2015

2011 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı

İnönü Üniversitesi, Alevilik Araştırmaları Enstitüsü

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Merkez Müdürü

İnönü Üniversitesi, Niyaz-İ Mısri Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2015 - 2018

2015 - 2018

Merkez Müdürü

Adıyaman Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2015 - 2018

2015 - 2018

Bölüm Başkanı

Adıyaman Üniversitesi, Rektörlük Türk Dili Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Bölüm Başkan Yardımcısı

Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2013 - 2013

2013 - 2013

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Edebiyatı

2012 - 2013

2012 - 2013

Dekan Yardımcısı

Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE "ÖMR"E DAİR

Özerol N.

Littera Turca journel of Turkısh language and literature, cilt.7, sa.2, ss.429-462, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Klasik Türk Şiirinde Bir Sembol Olarak “Diken”

ÖZEROL N.

KÜLLİYAT OSMANLI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.10, ss.23-41, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

MEHMED CELÂL’İN “GAZELLERİM” ADLI ESERİNİN ÇEVRİYAZISI VE İNCELEMESİ

ÖZEROL N.

TARİH OKULU DERGİSİ Journal of History School, ss.1245-1261, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

MUSTAFA NEŞET’İN SERGÜZEŞT-İ BEGZÂDE HİKÂYESİNİN ÇEVRİYAZISI VE TAHLİL DENEMESİ

ÖZEROL N. , ATLI S.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.30, sa.1, ss.41-57, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Bahaüddîn Tevfîk Bey ve Divançesi

ÖZEROL N.

Külliyat Osmanlı Araştırmaları Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

EBÛ EYYÛB EL-ENSÂRÎ HAKKINDA YAZILMIŞ BİR HİKÂYENİN ÇEVRİYAZISI VE TAHLİLİ

ÖZEROL N. , ATLI S.

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

ABDULKERİM HÂDİ’NİN “BİR TEBESSÜM” ADLI HİKÂYESİNİN ÇEVRİYAZISI VE TAHLİLİ

ÖZEROL N. , ATLI S.

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Hz. Hasan ve Hüseyin’in Yürek Yakan Hikâyesi’nin Çevriyazısı ve Tahlili

ÖZEROL N. , ATLI S.

KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi,, sa.5, ss.19-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

BİR MECMÛADA YER ALAN BAZI MİTOLOJİK BİLGİLER

ÖZEROL N.

KÜLLİYAT OSMANLI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.1, ss.52-61, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYÂ TEVFÎK EFENDİ’NİN “MÜNTEHAB” ADLI ŞİİR MECMÛASI

ÖZEROL N.

LITTERA TURCA (Journal of Turkish Language and Literature), cilt.2, sa.1, ss.343-366, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Klasik Şiirde Uyku

ÖZEROL N.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.77-98, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Seyyid Nesimî'nin Şiirlerinde Ahengi Sağlayan Edebî Sanatlar

ÖZEROL N.

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, sa.5, ss.981-1011, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Millî Kütüphanede Kayıtlı 4689 5 Numaralı Şiir Mecmuası

ÖZEROL N.

TURKISH STUDIES, cilt.8, sa.1, ss.401-410, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2013

2013

Millî Kütüphanede Kayıtlı 4689 5 Numaralı Şiir Mecmuası nın Çevriyazısı

ÖZEROL N.

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, sa.4, ss.937-973, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Bakî'de Gül

ÖZEROL N.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, sa.1, ss.145-157, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Bâkî nin Şiirlerinde İkilemelerin Sağladığı Ses ve Söz Düzeni

ÖZEROL N.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.22, sa.2, ss.68-83, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Hayâlî Bey'in Dünya Algısı

ÖZEROL N.

TURKISH STUDIES, cilt.7, sa.4, ss.2547-2559, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Bâkî de Gözyaşı

ÖZEROL N.

Turkish Studies, cilt.7, sa.3, ss.2027-2039, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Nergisî nin Meşâku l Uşşâk ındaki Bir Hikâyeyi Tahlil Denemesi

ÖZEROL N.

Turkish Studies, cilt.7, sa.1, ss.1767-1779, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

XVIII Yüzyıl Şairlerinden Şeyhülislâm Yahyâ Tevfîk Efendi Hayatı Sanatı ve Eseri

ÖZEROL N.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.5, ss.1-8, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

XVII Yüzyıl Sairlerinden Topkapılı Feyzî Hayatı ve Sanatı

ÖZEROL N.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.6, sa.1, ss.157-168, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

SÜNBÜLZADE VEHBİ’NİN LUTFİYE’SİNDE BİR AHENK UNSURU OLARAK CİNAS SANATININ KULLANIMI

ÖZEROL N.

ULUSLARARASI SULTANU’xxŞ-ŞUARA SÜNBÜLZADE VEHBİ SEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Türkiye, 22 Eylül 2017

2017

2017

SAİT FAİK ABASIYANIK’IN MEDARI MAİŞET ROMANINDA ÜTOPYA

ÖZEROL N.

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.I, ss.111-119

2016

2016

Klasik Türk Şiirinde Bir Sembol Olarak Kitap

ÖZEROL N.

I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, cilt.I, ss.2174-2189

2010

2010

On experiments on oil-spill booms in three Atlantic coastal zones: La Rochelle, Lorient and Brest

Muttin F.

10th International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Water Pollution, Bucharest, Romanya, 9 - 11 Haziran 2010, cilt.135, ss.49-60 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

BİR LUGAZ MECMUASI (Letâif-i Elgaz/Bilmece)

ÖZEROL N.

Sonçağ Yayıncılık, Ankara, 2018

2018

2018

Refet Efendi Divançesi

ÖZEROL N.

Sonçağ Yayıncılık, Ankara, 2018

2017

2017

Bezm ve Rezm Ne Demektir?

ÖZEROL N.

SORULARLA KLASİK TÜRK EDEBİYATI, ŞENÖDEYİCİ, Ö., Editör, Kesit Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.138-145, 2017

2017

2017

İntihal ve Tevarüd Ne Demektir?

ÖZEROL N.

SORULARLA KLASİK TÜRK EDEBİYATI, ŞENÖDEYİCİ, Ö., Editör, Kesit Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.25-30, 2017

2016

2016

NOKTALAMA İŞARETLERİ

ÖZEROL N.

TÜRK DİLİ YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM, Gazi Yayınevi, Editör, Gazi Yayıncılık, Ankara, ss.129-149, 2016

2013

2013

Eğribozlu İzzet Ahmed Divanı Metin Dizin

ÖZEROL N.

Serhat Yayınları, Ankara, 2013

Ansiklopedide Bölümler

2014

2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

ÖZEROL N.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, ss.100, 2014


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1