Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYENİN SİBER GÜVENLİK STRATEJİLERİ

International Journal of Politics and Security, cilt.1, sa.2, ss.82-103, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

STRATEJİK YÖNETİM, TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE MOTİVASYON İLİŞKİSİ: MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.8, sa.1, ss.294-313, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TÜRKİYENİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN SWOT ANALİZLERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.12, sa.32, ss.526-550, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BİRLEŞİK KRALLIKTA CEZAEVİ OMBUDSMANLIĞI: TÜRKİYEYE UYGULANABİLİRLİĞİ

AKADEMİK OMBUDSMAN, cilt.5, sa.10, ss.15-38, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOLLUK KUVVETLERİNİN SİVİL GÖZETİMİ: İRLANDA POLİS OMBUDSMANLIĞI ÖRNEĞİ

INONU UNIVERSITY SOCIAL SCIENCES, cilt.7, sa.1, ss.16-31, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAMU YÖNETİMİNİN DEĞİŞİMİNDE AÇIKLIK ANLAYIŞI: MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’xxNİN YENİ BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, cilt.52, sa.2, ss.248-265, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAMU YÖNETİMİ REFORMLARINDA YENİ PERSPEKTİFLER VE ARAYIŞLAR

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, cilt.4, sa.8, ss.51-69, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE UYGULANAN İDARİ VESAYET YETKİSİNİN İRDELENMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.56, ss.216-234, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OMBUDSMAN KURUMU İSVEÇ PARLAMENTO OMBUDSMANLIĞI İLE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU NUN DENETİM ALANLARI VE KARARLARININ İNCELENMESİ

İNÖNÜ UNIVERSITY INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, cilt.4, sa.1, ss.165-186, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LİDERLİK VE MOTİVASYON KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

BİREY VE TOPLUM SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.5, sa.10, ss.43-63, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KALKINMA AJANSLARININ YÖNETSEL DENETİMİ KURUMSAL VE HUKUKİ STATÜLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

ÜÇÜNCÜ SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ, cilt.49, sa.1, ss.109-130, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAMU YÖNETİMİNDE ETİK DENETİMİ OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, cilt.5, sa.1, ss.103-126, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAMU YÖNETİMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYENİN KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI: AB İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.8, sa.2, ss.1-16, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE KONTROL VE SORUMLULUK

Sayıştay Dergisi, sa.81, ss.91-110, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YOKSULLUK VE YERİNDEN YÖNETİM NASIL BİR YÖNETİŞİM

TÜRK İDARE DERGİSİ, cilt.18, sa.469, ss.165-182, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YEREL YÖNETİMLERİN YOKSULLUKLA MÜCADELESİ MALATYA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

SAYIŞTAY DERGİSİ, sa.79, ss.63-95, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇEVRE MEVZUATI VE KAMU YÖNETİCİLERİ BİR ARAŞTIRMANIN BULGULARI

AMME İDARESİ DERGİSİ, cilt.28, sa.4, ss.121-152, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

21. YÜZYILA GİRERKEN TÜRKİYE’xxDE SEÇME HAKKI

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.183-190, 1995 (Hakemsiz Dergi)

ÇEVRE YASASINDA ÇÖZÜM BEKLEYEN ÜÇ TEMEL SORUN

Şanlı Urfa Çevre Dergisi, sa.2, ss.14-15, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Üzerinden Değerlendirilmesi

6th International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends, Baku, Azerbaycan, 18 - 20 Mayıs 2020, ss.615-620

Kamu Yönetiminin Salgın Hastalıklarla Mücadelesinde E-Devletin Rolü ve Önemi

6th International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends, Baku, Azerbaycan, 18 - 20 Mayıs 2020, ss.621-624

KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ: İTİBAR KAZANIM SÜRECİ KAPSAMINDA BİR YAKLAŞIM

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.597-603

KAMU YÖNETİMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN EVRİMİ

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.586-596

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KAMU POLİTİKALARINA ETKİSİ: TÜRKİYEDEKİ TARIM İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019, ss.609-620

YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞININ SOSYOLOJİK ETKİLERİ

3. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.382-390

SOSYAL HİZMETLER BAĞLAMINDA ÇOCUKLARIN KORUNMASI: ÇOCUK HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ

3. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.256-265

TÜR VE MODEL BAĞLAMINDA KAMU ORGANİZASYONLARINDA KARAR ALIMI SÜRECİ

13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM), Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.49-55

TÜRKİYEDE E-DEVLET UYGULAMALARI: KAMU KURUMLARINDA ELEKTRONİK İŞLEYİŞ VE HİZMET

II. Uluslararası MultiDisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019, ss.1075-1086

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİKLİĞİNİN KAMU POLİTİKALARINA ETKİSİ: TÜRKİYEDEKİ TARIM İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

II. Uluslararası MultiDisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019, ss.609-620

TÜRKİYEDE İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE: YASAL DÜZENLEMELER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Çin’den Adriyatik’e Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-II, Kabil, Afganistan, 27 - 28 Şubat 2019, ss.39-47

TÜRKİYEDE KADINA KARŞI ŞİDDET İLE MÜCADELE: YASAL DÜZENLEMELER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Çin’den Adriyatik’e Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-II, Kabil, Afganistan, 27 - 28 Şubat 2019, ss.30-38

E-DEVLET HİZMETLERİNDE KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI MODELİ: DÜNYADAKİ BAZI UYGULAMALARA BİR BAKIŞ

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI KAPSAMINDA YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ

ALANYA ULUSLARARASI YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018

STRATEJİK YÖNETİM YAKLAŞIMI: ÜÇ BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE KADIN SIĞINMA EVLERİ

VII. ULUSLARARASI SEMPOZYUM İDEALDEN GERÇEĞE TOPLUM, SİYASET VE EKONOMİ, Malatya, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2018, ss.165-174

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMA: MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ELAZIĞ BELEDİYESİ KARŞILAŞTIRMASI

VII. ULUSLARARASI SEMPOZYUM İDEALDEN GERÇEĞE TOPLUM, SİYASET VE EKONOMİ, Malatya, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2018, ss.224-234

TÜRKİYE’DE YABANCILARIN İSTİHDAMI SORUNU: ÇALIŞMA İZİNLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017

İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA GÖÇ POLİTİKALARINA BİR BAKIŞ

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, Malatya, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017

İnsan Hakları Bağlamında Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Göç Politikalarına Bir Bakış

ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRES, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017, ss.21-23

TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN DENETLENMESİNDE REFORM

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017

GÖÇ KAPSAMINDA İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELEDE KAMU YÖNETİMİNİN ROLÜ

Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Malatya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017

SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ KAMU YÖNETİMİNE YANSIMASI

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi IV, Malatya, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2017

YEREL KALKINMA İÇİN İYİ YÖNETİŞİM KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

3. ULUSLARARASI BÖLGE KALKINMA KONFERANSI, Bingöl, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2015, ss.1081-1102

KURUMSAL YÖNETİŞİM PERSPEKTİFİNDEN KAMU YÖNETİMİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ-III, Malatya, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2015, ss.117-137

Kitap & Kitap Bölümleri

HERBERT A. SIMON VE İDARİ DAVRANIŞ VE KARAR VERME KURAMI

DÜNDEN BUGÜNE KAMU YÖNETİMİ DÜŞÜNÜRLERİ, HAMZA ATEŞ, Editör, SAVAŞ YAYINEVİ, Ankara, ss.181-204, 2021

Yönetim POSDCoRB

Gazi Kitabevi, Ankara, 2020

Almanya’da Çocuk Haklarına Yönelik Yönetsel Yapılanma

Çocuklara Yönelik Karşılaştırmalı Yönetsel Yapılar, Işıkçı, Yasemin, Dirikoç, Abdullah, Editör, Astana Yayınları, Ankara, ss.217-233, 2020

Cezaevi Ombudsmanlığı Sistemi: Almanya, Kanada, İngiltere ve Galler Örnekleri

Ombudsmanlık - Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları, Erdoğan, Oğuzhan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.95-115, 2020

KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN GELİŞİMİ

YENİ KAMU YÖNETİMİ, AHMET YATKIN, Editör, NOBEL YAYIN, Ankara, ss.77-106, 2020

YÖNETİM VE SOSYOLOJİ

YÖNETİM vE ..., Özer M. A., Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.530-552, 2019

YÖNETİM VE SOSYOLOJİ

YÖNETİM vE .., M. Akif Özer, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.530-552, 2019

ÇOCUKLARIN İNSAN TİCARETİNE KARŞI KORUNMASINDA KAMU YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU: YASAL DÜZENLEMELER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

KAMU YÖNETİMİ VE ÇOCUK, Yasemin Mamur Işıkçı, Editör, Astana Yayınları, Ankara, ss.248-269, 2019

Sosyal Belediyecilik Anlayışı Kapsamında Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet Faaliyetleri: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği

Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, Mehmet MECEK, Bekir PARLAK, Emin ATASOY, Editör, Nobel, ss.462-471, 2018

YEREL YÖNETİM VE MERKEZİ YÖNETİM İLİŞKİLERİ

KAMU YÖNETİMİ TARTIŞMALARI, ÖZER, M. AKİF, AYHAN, UFUK, Editör, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, ss.421-454, 2018

Sosyal Belediyecilik Anlayışı Kapsamında Yerel Yönetimlerde SosyalHizmet Faaliyetleri: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği

Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, Mecek Mehmet, Parlak Bekir, Atasoy Emin, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.462-471, 2018

E-Belediyecilik Çalışmaları Kapsamında Web Sitesi Uygulamaları: İki Farklı Ülke Belediyesi Üzerinden Bir Karşılaştırma

Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, Mecek Mehmet, Parlak Bekir, Atasoy Emin, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.1225-1234, 2018

Almanya Federal Cumhuriyeti

Yönetsel Yapı İncelemeleri, Altunok H.,Aykaç B., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.15-64, 2014

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

YÖNETSEL YAPI İNCELEMELERİ, BURHAN AYKAÇ, HATİCE ALTUNOK, Editör, NOBEL, Ankara, ss.15-63, 2014

YEDİNCİ BÖLÜM KAD-MED ARASI 65 KAVRAMIN İNCELENMESİ

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YÖNETİMİ İÇİN YÖNETİM SÖZLÜĞÜ, M. AKİF ÖZER, Editör, ADALET, Ankara, ss.265-306, 2014

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE YEREL YÖNETİMLERİN DENETLENMESİ: ANAYASAL-YASAL DENETİM POLİTİKALARI

TÜRKİYEDE CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE UYGULANAN KAMU POLİTİKALARI-1, ERKUL H., GÖKDEMİR L., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.147-187, 2007

Ansiklopedide Bölümler

KAMU YÖNETİMİ ANSİKLOPEDİSİ

ASTANA YAYINLARI, ss.402-409, 2018

Bilirkişi Raporları