Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

KAMU YÖNETİMİ REFORMLARININ DÖNÜŞÜMÜ

TROY ACADEMY , vol.6, no.2, pp.521-548, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

POVERTY AND DECENTRALISATION: HOW A GOVERNANCE

TÜRK İDARE DERGİSİ , vol.18, no.469, pp.165-182, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Üzerinden Değerlendirilmesi

6th International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 May 2020, pp.615-620

Kamu Yönetiminin Salgın Hastalıklarla Mücadelesinde E-Devletin Rolü ve Önemi

6th International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 May 2020, pp.621-624

KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ: İTİBAR KAZANIM SÜRECİ KAPSAMINDA BİR YAKLAŞIM

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.597-603

KAMU YÖNETİMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN EVRİMİ

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.586-596

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KAMU POLİTİKALARINA ETKİSİ: TÜRKİYEDEKİ TARIM İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.609-620

YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞININ SOSYOLOJİK ETKİLERİ

3. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019, pp.382-390

SOSYAL HİZMETLER BAĞLAMINDA ÇOCUKLARIN KORUNMASI: ÇOCUK HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ

3. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019, pp.256-265

TÜR VE MODEL BAĞLAMINDA KAMU ORGANİZASYONLARINDA KARAR ALIMI SÜRECİ

13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM), Gaziantep, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.49-55

TÜRKİYEDE E-DEVLET UYGULAMALARI: KAMU KURUMLARINDA ELEKTRONİK İŞLEYİŞ VE HİZMET

II. Uluslararası MultiDisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.1075-1086

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİKLİĞİNİN KAMU POLİTİKALARINA ETKİSİ: TÜRKİYEDEKİ TARIM İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

II. Uluslararası MultiDisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.609-620

TÜRKİYEDE İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE: YASAL DÜZENLEMELER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Çin’den Adriyatik’e Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-II, Kabil, Afghanistan, 27 - 28 February 2019, pp.39-47

TÜRKİYEDE KADINA KARŞI ŞİDDET İLE MÜCADELE: YASAL DÜZENLEMELER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Çin’den Adriyatik’e Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-II, Kabil, Afghanistan, 27 - 28 February 2019, pp.30-38 Sustainable Development

E-DEVLET HİZMETLERİNDE KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI MODELİ: DÜNYADAKİ BAZI UYGULAMALARA BİR BAKIŞ

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI KAPSAMINDA YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ

ALANYA ULUSLARARASI YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018

STRATEJİK YÖNETİM YAKLAŞIMI: ÜÇ BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018 Sustainable Development

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE KADIN SIĞINMA EVLERİ

VII. ULUSLARARASI SEMPOZYUM İDEALDEN GERÇEĞE TOPLUM, SİYASET VE EKONOMİ, Malatya, Turkey, 12 - 13 October 2018, pp.165-174

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMA: MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ELAZIĞ BELEDİYESİ KARŞILAŞTIRMASI

VII. ULUSLARARASI SEMPOZYUM İDEALDEN GERÇEĞE TOPLUM, SİYASET VE EKONOMİ, Malatya, Turkey, 12 - 13 October 2018, pp.224-234

TÜRKİYE’DE YABANCILARIN İSTİHDAMI SORUNU: ÇALIŞMA İZİNLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ, Muğla, Turkey, 12 - 15 October 2017

İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA GÖÇ POLİTİKALARINA BİR BAKIŞ

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, Malatya, Turkey, 17 - 18 November 2017 Sustainable Development

İnsan Hakları Bağlamında Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Göç Politikalarına Bir Bakış

ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRES, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.21-23 Sustainable Development

TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN DENETLENMESİNDE REFORM

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 27 October 2017

GÖÇ KAPSAMINDA İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELEDE KAMU YÖNETİMİNİN ROLÜ

Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2017 Sustainable Development

SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ KAMU YÖNETİMİNE YANSIMASI

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi IV, Malatya, Turkey, 11 - 12 May 2017

YEREL KALKINMA İÇİN İYİ YÖNETİŞİM KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

3. ULUSLARARASI BÖLGE KALKINMA KONFERANSI, Bingöl, Turkey, 15 - 16 October 2015, pp.1081-1102 Sustainable Development

KURUMSAL YÖNETİŞİM PERSPEKTİFİNDEN KAMU YÖNETİMİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ-III, Malatya, Turkey, 11 - 13 June 2015, pp.117-137

Books & Book Chapters

SAĞLIK ALANINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİLERİ: TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ ÖRNEĞİ

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA YENİ TRENDLER II, SÖNMEZ, SİNAN, Editor, DUVAR, İzmir, pp.191-209, 2022

KAMU YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN STRATEJİK YÖNETİM YAKLAŞIMINDA HESAP VEREBİLİRLİK

in: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE ARAŞTIRMALAR: KAVRAMLAR, ARAŞTIRMALAR VE UYGULAMA, Kıral, Gülsen, Özkan, M. Selçuk, Editor, LIVRE DE LYON, Lyon, pp.441-457, 2022

KAMU YÖNETİMİNDE DİJİTAL HİZMETLERİN UYGULANABİLİRLİĞİ

in: ULUSAL VE KÜRESEL ÖLÇEKTE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KONULARI, KARABULUT ŞAHİN, Editor, EKİN BASIM YAYIN DAĞITIM, Bursa, pp.121-132, 2022

COVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELE POLİTİKALARINA BİR BAKIŞ

in: SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER - I, Aydemir,Emre; Sağlık Sema, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.371-389, 2021

HERBERT A. SIMON VE İDARİ DAVRANIŞ VE KARAR VERME KURAMI

in: DÜNDEN BUGÜNE KAMU YÖNETİMİ DÜŞÜNÜRLERİ, HAMZA ATEŞ, Editor, SAVAŞ YAYINEVİ, Ankara, pp.181-204, 2021

HERBERT A. SIMON VE İDARİ DAVRANIŞ VE KARAR VERME KURAMI

in: DÜNDEN BUGÜNE KAMU YÖNETİMİ DÜŞÜNÜRLERİ, ATEŞ, Hamza, Editor, SAVAŞ YAYINEVİ, Ankara, pp.181-204, 2021

KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN GELİŞİMİ

in: YENİ KAMU YÖNETİMİ, AHMET YATKIN, Editor, NOBEL YAYIN, Ankara, pp.77-106, 2020

Cezaevi Ombudsmanlığı Sistemi: Almanya, Kanada, İngiltere ve Galler Örnekleri

in: Ombudsmanlık - Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları, Erdoğan, Oğuzhan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.95-115, 2020

Almanya’da Çocuk Haklarına Yönelik Yönetsel Yapılanma

in: Çocuklara Yönelik Karşılaştırmalı Yönetsel Yapılar, Işıkçı, Yasemin, Dirikoç, Abdullah, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.217-233, 2020

YÖNETİM VE SOSYOLOJİ

in: YÖNETİM vE ..., Özer M. A., Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.530-552, 2019

ÇOCUKLARIN İNSAN TİCARETİNE KARŞI KORUNMASINDA KAMU YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU: YASAL DÜZENLEMELER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

in: KAMU YÖNETİMİ VE ÇOCUK, Işık Y. M., Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.248-269, 2019

ÇOCUKLARIN İNSAN TİCARETİNE KARŞI KORUNMASINDA KAMU YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU: YASAL DÜZENLEMELER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

in: KAMU YÖNETİMİ VE ÇOCUK, Yasemin Mamur Işıkçı, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.248-269, 2019

YÖNETİM VE SOSYOLOJİ

in: YÖNETİM vE .., M. Akif Özer, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.530-552, 2019

Sosyal Belediyecilik Anlayışı Kapsamında Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet Faaliyetleri: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği

in: Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, Mehmet MECEK, Bekir PARLAK, Emin ATASOY, Editor, Nobel, pp.462-471, 2018

YEREL YÖNETİM VE MERKEZİ YÖNETİM İLİŞKİLERİ

in: KAMU YÖNETİMİ TARTIŞMALARI, ÖZER, M. AKİF, AYHAN, UFUK, Editor, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, pp.421-454, 2018

E-Belediyecilik Çalışmaları Kapsamında Web Sitesi Uygulamaları: İki Farklı Ülke Belediyesi Üzerinden Bir Karşılaştırma

in: Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, Mehmet Mecek, Bekir Parlak, Emin Atasoy, Editor, Nobel Yayıncılık, pp.1225-1236, 2018

E-Belediyecilik Çalışmaları Kapsamında Web Sitesi Uygulamaları: İki Farklı Ülke Belediyesi Üzerinden Bir Karşılaştırma

in: Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, Mecek Mehmet, Parlak Bekir, Atasoy Emin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1225-1234, 2018

Sosyal Belediyecilik Anlayışı Kapsamında Yerel Yönetimlerde SosyalHizmet Faaliyetleri: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği

in: Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, Mecek Mehmet, Parlak Bekir, Atasoy Emin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.462-471, 2018

Almanya Federal Cumhuriyeti

in: Yönetsel Yapı İncelemeleri, Altunok H.,Aykaç B., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.15-64, 2014

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

in: YÖNETSEL YAPI İNCELEMELERİ, BURHAN AYKAÇ, HATİCE ALTUNOK, Editor, NOBEL, Ankara, pp.15-63, 2014

YEDİNCİ BÖLÜM KAD-MED ARASI 65 KAVRAMIN İNCELENMESİ

in: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YÖNETİMİ İÇİN YÖNETİM SÖZLÜĞÜ, M. AKİF ÖZER, Editor, ADALET, Ankara, pp.265-306, 2014

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE YEREL YÖNETİMLERİN DENETLENMESİ: ANAYASAL-YASAL DENETİM POLİTİKALARI

in: TÜRKİYEDE CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE UYGULANAN KAMU POLİTİKALARI-1, ERKUL H., GÖKDEMİR L., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.147-187, 2007

Episodes in the Encyclopedia

KAMU YÖNETİMİ ANSİKLOPEDİSİ

ASTANA YAYINLARI, pp.402-409, 2018

Expert Reports

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanında bilimsel değerlendirmede Panelistlik görevi

TÜBİTAK, Bilim İnsanı Destek Programı Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı başvuruları alanında uzman panelistlik, pp.15, Ankara, 2021

Resmi Arabuluculuk Görevi, 9.Dönem (31.12.2008-31.12.2011)

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, pp.70, Malatya, 2011

Metrics

Publication

87

Project

2

Thesis Advisory

26
UN Sustainable Development Goals