Araştırma Alanları

  • Maden Mühendisliği ve Teknolojisi

  • Cevher Hazırlama

  • Cevher Zenginleştirme (Fiziksel İşlemler): Gravite, Ağırortam

  • Flotasyon ve Flokülasyon

  • Kömür Hazırlama

  • Mühendislik ve Teknoloji