Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA YAŞANAN UÇAK KRİZİ TÜRKİYE’NİN DOĞALGAZ TEDARİĞİNİ ORTA VE UZUN VADEDE NASIL ETKİLER?

Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.31-61, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geç Dönem Stoa Felsefesinde Yaşam Sanatı Olarak Etik Anlayışı

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.31-39, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YALTA KONFERANSI: SOĞUK SAVAŞA GİDEN YOL

Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.62-79, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Etkili bir Lobicilik Örneği: Amerikan Silah Lobisi

ECSAC’18 European Conference On Science, Art Culture, 19 - 22 Nisan 2018

Yabancılaştırma Faaliyeti Olarak Karanlık Turizm

ECSAC’18 European Conference On Science, Art Culture, 19 - 22 Nisan 2018

Kısa Mesaj Türkçesinden Sosyal Medya Türkçesine

IX. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Malatya, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017