Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Etkili bir Lobicilik Örneği: Amerikan Silah Lobisi

ECSAC’18 European Conference On Science, Art Culture, 19 - 22 April 2018

Yabancılaştırma Faaliyeti Olarak Karanlık Turizm

ECSAC’18 European Conference On Science, Art Culture, 19 - 22 April 2018

Kısa Mesaj Türkçesinden Sosyal Medya Türkçesine

IX. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017

Felsefe Metinlerinin Çevirilerinde ‘Türkçe Karşılık Bulma’Problemleri

IX. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.257

Metrics

Publication

7