Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2018 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Türkiye

 • 1993 - 1996 Doktora

  Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1990 - 1992 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1984 - 1990 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1996 Doktora

  Doğal stronsiyum sülfattan stronsiyum karbonat üretim parametrelerinin araştırılması Investigation of production parameters of strontium carbonate from natural strontium sulphate.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Bölümü

 • 1992 Yüksek Lisans

  Çevretepe (ceyhan, Adana) manganez yataklarının metalojenik incelenmesi Metallogenic investigation of manganese deposits of Çevretepe (Ceyhan, Adana, Turkey)

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maden Yatakları Ve Jeokimya Ad

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017Bilirkişilik Temel Eğitimi

  Diğer , İnönü Üniversitesi