Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Biyolojik Dizilerde Graf Tabanlı Örüntü Keşfi

Elektirik Elektronik - Bilgisayar Sempozyumu 2011, Elazığ, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2011, ss.1