Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A rare cause of ankle pain: concomitant intravenous lobular capillary haemangioma and arteriovenous fistula

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, cilt.16, sa.8, ss.1120-1122, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intraosseous lipoma presenting as a sphenoid sinus mass

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, cilt.15, sa.11, ss.1339-1342, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Incarcerated Morgagni hernia provoked by pregnancy

HONG KONG JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.17, sa.4, ss.392-394, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anayasa Perspektifinde Vergileme Yetkisi Kavramı

NWSA, ss.116-132, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Faiz Oranı Geçiş Etkisinin Ekonometrik Analizi Türkiye Üzerine Amprik Bir Çalışma

Inonu University International Journal of Social Sciences, cilt.2, sa.1, ss.70-90, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar