Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Reklamcılık Ve Tanıtım (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Radyo Televizyon (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Communıcatıon, Department Of Radıo, Cınema And Televısıon, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Marka iletişim aracı olarak oyunreklam: Marka farkındalığı oluşturma rolü üzerine bir çalışma

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Reklamcılık Ve Tanıtım (Yl) (Tezli)

 • 2004 Postgraduate

  Gelişen televizyon ve sinema teknolojisinin televizyon reklam filmi yapım sürecinde kullanımı

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon (Yl) (Tezli)