Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ AFETLERE YÖNELİK TUTUMLARI

Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 06 March 2022, pp.314

UZAKTAN EĞİTİMİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ULUSLARARASI ANKARA KONGRESİ SOSYAL BİLİMLEREĞİTİM BİLİMLERİ VE SPOR BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2021, pp.66

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ

ULUSLARARASI ANKARA KONGRESİ SOSYAL BİLİMLEREĞİTİM BİLİMLERİ VE SPOR BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 28 May 2021, pp.61

Dede Korkut Hikayeleri ve Kutadgu Bilig'de Çocuk Eğitimi

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.85

Kutadgu Bilig'e Göre Liderlik Eğitimi

III. Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, vol.2, no.1, pp.251-256

Kutadgu Bilig e Göre Liderlik Eğitimi

III.Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, pp.251-256

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE KÜLTÜR VE MİRAS ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK İÇERİĞİN AKTARIMINDA MEDYANIN ROLÜ

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.1, pp.484-489

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDE BİREYİN TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNİN ANALİZİ

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.1, pp.490-495

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Perspektifinde Bireyin Toplumsallaşma Sürecinin Analizi

Usbes, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.1, no.1, pp.490-495

Malatya Halkevinde Milli Gün ve Haftaların Kutlanması Etkinlikleri 1932 1951

VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2015

Halkevlerinin Halk Eğitimi Çalışmaları 1932 1951

VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2015

Malatya Halkevlerinde Milli Gün ve Haftaların Kutlanması Etkinlikleri 1932 1951

VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2015, vol.1, no.1, pp.12-16

Halkevlerinin Halkeğitimi Çalışmaları 1932 1951

VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2015, vol.1, no.1, pp.32-36

Halkevleri Gösterit Temsil Şubelerince Sergilenen Gösterilerin Günümüz Sosyal Bilgiler Öğretim teknikleriyle İlişkilendirilmesi

VII.Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2015, vol.1, no.1, pp.1-5

A STUDY ON ECOLOGICAL LITERACY TEACHER EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE DE EKOLOJİK OKUR YAZARLIK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 23 - 25 April 2015, vol.1, no.1, pp.24-28 Sustainable Development

Türk Basınında Haliç Konferansı 19 Mayıs 5 Haziran 1924

Uluslararası İkinci Ortadoğu Semineri -Dünden Bugüne Irak,, Elazığ, Turkey, 27 - 29 May 2004, vol.1, no.1, pp.89-120

Books & Book Chapters

İlk Müslüman Türk Devletlerinde Eğitim (İtil/İdil Bulgarlar, Karahanlılar ve Gazneliler)

in: Türk Eğitim Tarihi, Doç. Dr. Hasan Aydemir - Prof. Dr. Remzi Kılıç Prof. Dr. Erkan Göksu - Doç. Dr. Erol Koçoğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.57-106, 2021

Yerel Tarih Etkinlikleriyle Sosyal Bilgiler Eğitimi

in: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARLA SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ, Ramazan SEVER, Mesut AYDIN, Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.503-515, 2018

Yerel tarih etkinlikleriyle sosyal bilgiler öğretimi

in: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARLA SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ, Ramazan SEVER – Mesut AYDIN – Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.503-515, 2017

Türk İnkılabı Tarihi

Azim Matbaacılık, Ankara, 2016

Tarihsel Empatiyle Sosyal Bilgiler Öğretimi

in: Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sever Ramazan, Aydın Mesut, Koçoğlu Erol, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.15-27, 2016

Yerel Tarih Etkinlikleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi

in: Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi, Ramazan SEVER, Mesut AYDIN, Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, pp.523-538, 2016

Türk İnkılâbı Tarihi

Cantekin Matbaacılık, Ankara, 2011

“Kubilay Olayı ve Üniversite Gençliği”,

in: Prof Dr Yavuz Ercan a Armağan, SERTÇELİK, Seyit, EROĞLU, Haldün, Editor, Turhan Kitabevi, Ankara, pp.113-148, 2008

AMASYA TARİHİ IV ZEYL

AMASYA BELEDİYESİ, Amasya, 2007

AMASYA TARİHİ IV

AMASYA BELEDİYESİ, Amasya, 2007

AMASYA TARİHİ III

AMASYA BELEDİYESİ, Amasya, 2007

Atatürk ve Malatya

Evin Matbaası, Malatya, 2006

Kubilay Olayı ve Türk Gençliği

Evin Matbaası, Malatya, 2005

“Yeni Türk Devleti ve Misâk-ı Millî”,

in: Türkler 16, Hasan Celal Güzel,Kemal Çiçek, Salim Koca, Editor, Yeni Türkiye, Ankara, pp.57-70, 2002

“Millî Mücadele Döneminde İstanbul’da Faaliyette Bulunan Gizli Gruplar”,

in: Türkler 15, Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Editor, Yeni Türkiye, Ankara, pp.646-660, 2002

Türkiye ve Irak Hudûdu Mes elesi

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 2001

Osmanlı 2

Yeni Türkiye, Ankara, 1999

Mirâlây İsmet Bey’in Anadolu’ya Geçişi”,

in: Meslek Hayatının 25 Yılında Prof Dr Abdülhalûk M Çay Armağanı I, ŞİMŞEK, Atilla, KALAFAT, Yaşar, Editor, Işık Ofset Ve Matbaacılık, Ankara, pp.133-141, 1998

Metrics

Publication

70

Project

4

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals